Παραγγελία άρθρων

Το ΕΚΠΑ υποστηρίζει κεντρικά την υπηρεσία παραγγελίας άρθρων από περιοδικά και βιβλία (συνέδρια, ημερίδες, κτλ.),  με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και με Βιβλιοθήκες του εξωτερικού και αφορά υλικό το οποίο δεν υπάρχει στη συλλογή των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η υπηρεσία παρέχεται με χρέωση. 

Δικαίωμα παραγγελίας άρθρων από τη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής (ΒΦΣ), έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής. Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτημα για παραγγελία άρθρων τόσο από Βιβλιοθήκες του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού.

Πριν υποβάλλω αίτημα παραγγελίας άρθρων, ελέγχω τη διαθεσιμότητα στη συλλογή των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ και αναζητώ υλικό:

1.στους Καταλόγους έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ.

2.στον Κατάλογο OPAC και στην Ενιαία Αναζήτηση της ΒΚΠ για τον εντοπισμό βιβλίων (συνέδρια, ημερίδες, κτλ.).

Συμπληρώνω την ηλεκτρονική αίτηση παραγγελίας άρθρου επιλέγοντας τη ΒΦΣ για να εξυπηρετήσει το αίτημά μου. Επισκέπτομαι τη Βιβλιοθήκη εντός τριών ημερών για την επιβεβαίωση της παραγγελίας μου και την προκαταβολή του κόστους της. Για χρέωση και χρόνο απόκρισης βλέπε εδώ.  Τέλος, ενημερώνομαι από τη ΒΦΣ για την παραλαβή των άρθρων και παραλαμβάνω εκτυπωμένα τα άρθρα που έχω παραγγείλει. 

Επικοινωνία

Υπηρεσία Παραγγελίας Άρθρων ΒΦΣ: phil.ao@lib.uoa.gr

Μαρία Χρηστίδη, τηλ. 210.727 7605, 7687, 7828

Βασίλης Διακάτος, τηλ. 210.727 7605, 7687, 7828

Περισσότερες πληροφορίες