Κανονισμός χρήσης της Βιβλιοθήκης (14/3/2022)

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής εξυπηρετεί κυρίως τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, μπορεί να χρησιμοποιείται όμως από το ευρύτερο κοινό.      

1.   Η ΒΦΣ λειτουργεί καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Για ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας εκδίδεται σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπό της ή στον κεντρικό ιστότοπο της ΒΚΠ.

2.    Τα ΑμΕΑ, οι έγκυοι και οι υπερήλικες επισκέπτες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

3.    Η χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/93, Ν. 4487/2017 και σχετικές διεθνείς συμβάσεις). Τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης παρέχονται για προσωπική μελέτη και δεν επιτρέπεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωση του υλικού, καθώς και η εμπορική χρήση τους.

4.    Τα συστήματα υπολογιστών και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία, με τρόπο που να μην επιβαρύνει τις εγκαταστάσεις ή να παρεμποδίζει τη χρήση από άλλους.

5.    Μετά την χρήση, το υλικό τοποθετείται στα τρόλει του ορόφου προέλευσης.

6.    Σε περίπτωση που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν τα βιβλία τις επόμενες μέρες, πρέπει να τοποθετούνται στα ειδικά έπιπλα στο αναγνωστήριο του 1ου και 2ου ορόφου, από όπου και αν διαβάζονται.

7.    Όλα τα μέλη του ΕΚΠΑ μπορούν να δανείζονται υλικό της Βιβλιοθήκης, εφόσον έχουν εγγραφεί σε μια από τις Βιβλιοθήκες Σχολών και απαραιτήτως με την προσκόμιση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Τα δικαιώματα δανεισμού ορίζονται από τον Ενιαίο Κανονισμό Δανεισμού της ΒΚΠ

8.    Ο ημερήσιος δανεισμός πραγματοποιείται μέχρι μία ώρα πριν από το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης και η επιστροφή του υλικού μισή ώρα πριν, αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση ακαδημαϊκής ταυτότητας, κάρτας Βιβλιοθήκης, ή άλλου δημοσίου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία.

9.    Η τήρηση της ησυχίας, ο σεβασμός στους άλλους αναγνώστες, η αθόρυβη λειτουργία κινητών τηλεφώνων και λοιπών συσκευών επικοινωνίας, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις καλής λειτουργίας

10.    Η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, η αποφυγή κάθε είδους φθορών στα τεκμήρια (π.χ. τσάκισμα φύλλων, υπογράμμιση, κτλ), καθώς και η ορθολογική χρήση των υλικοτεχνικών υποδομών (Η/Υ, έπιπλα, κτλ) είναι υποχρέωση όλων.

11.      Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

12.   Η είσοδος κατοικίδιων ζώων στη Βιβλιοθήκη δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο η πρόσβαση σε σκύλους οδηγούς που συνοδεύουν άτομα με αναπηρίες.

Η εύρυθμη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης προϋποθέτει τη συνεργασία όλων.