Διαδικτυακές πηγές ανθρωπιστικών επιστημών

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο δίκτυο του ΕΚΠΑ

Η πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες Ενιαίας Αναζήτησης, Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βιβλιογραφικών Βάσεων, όσον αφορά σε συνδρομητικό ή επί πληρωμή περιεχόμενο και όχι ανοιχτής πρόσβασης το οποίο είναι εξ ορισμού ελεύθερο, είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές

Ελεύθερες (ανοικτής πρόσβασης)

Διαδικτυακές πηγές ανθρωπιστικών επιστημών (γενικές)

Διαδικτυακές πηγές ανθρωπιστικών επιστημών (ανά γνωστικό αντικείμενο)

Συνδρομητικές

Βιβλιογραφικές βάσεις ΕΚΠΑ

Βιβλιογραφικές βάσεις HEAL-Link

Αρχαιογνωστικές πηγές Loeb Classical Library & Trismegistos