Κατάλογος (OPAC)

Σύνδεση στον Κατάλογο (OPAC)

OPAC: Online Public Access Catalogue - Ανοιχτός Κατάλογος ∆ημόσιας Πρόσβασης

Μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης του έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ.

Αποτελεί μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων με βιβλιογραφικές πληροφορίες που αφορούν τις συλλογές των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ αλλά και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η αναζήτηση του υλικού μπορεί να γίνει είτε με λέξεις κλειδιά, είτε με συγγραφέα, τίτλο, θέμα, εκδότη, κλπ. Είναι ελεύθερα προσβάσιμος στο διαδίκτυο και η πρόσβαση γίνεται από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκεται κανείς, είτε στη Βιβλιοθήκη, είτε αλλού.

Συμβουλές για τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC) της ΒΚΠ

Για να αναζητήσει κανείς ταυτόχρονα υλικό τόσο της έντυπης όσο και της ψηφιακής συλλογής των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, υπάρχει η υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενιαία αναζήτηση δείτε εδώ.