Εκπρόθεσμοι δανεισμοί και κυρώσεις (23/7/22)

Εκπρόθεσμοι δανεισμοί και υπενθυμίσεις

Όλες οι κατηγορίες χρηστών ενημερώνονται για την επιστροφή ή ανανέωση του δανεισμένου υλικού τους μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

●   Μία ημέρα πριν από τη λήξη του δανεισμού
●   Την επόμενη ημέρα που λήγει ο δανεισμός
●   Τρεις ημέρες μετά τη λήξη του δανεισμού

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα προέρχεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση (ilsas(at)seab.gr), και το θέμα του θα είναι «Ειδοποίηση από την Βιβλιοθήκη» ή «Notice from the Library». Συστήνεται να ελέγχουν οι χρήστες και τον φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας/Spam.

Κυρώσεις εξαιτίας εκπρόθεσμων δανεισμών

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του βιβλίου περισσότερες από 3 ημέρες, αναστέλλεται η δυνατότητα δανεισμού για τόσες ημέρες όσες έχει καθυστερήσει το υλικό.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης καθυστέρησης, πέραν των ανωτέρω, θα αναστέλλεται άμεσα η ιδιότητα μέλους της Βιβλιοθήκης και θα αποφασίζει το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης για το διάστημα αναστολής, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την συνεδρίαση του συμβουλίου θα έχουν επιστραφεί τα βιβλία. Σε διαφορετική περίπτωση το Εφορευτικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε οριστική διαγραφή του μέλους.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής λόγω ασθενείας ή ιδιαίτερα σοβαρού κωλύματος η  έγκαιρη επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη θα αντιμετωπίζεται ανάλογα με την περίπτωση.

Σε περίπτωση απώλειας  του τεκμηρίου που έχει δανεισθεί, ο χρήστης οφείλει να το αντικαταστήσει. Σε περίπτωση που το βιβλίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, θα αποφασίζει το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης κατά περίπτωση

Σε περίπτωση φθοράς  χρήστης αναλαμβάνει την αποκατάστασή του.