Ειδικές συλλογές

Στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής συγκεντρώθηκαν και συγχωνεύθηκαν το καλοκαίρι του 2019 όλες οι συλλογές των παλαιών και σπανίων εκδόσεων των πρώην Σπουδαστηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής. Τα εν λόγω βιβλία προέρχονται από αγορές και δωρεές, το ιστορικό των οποίων δεν έχει καταγραφεί ακόμη αναλυτικά.

Από τις παλαιότερες εκδόσεις της Βιβλιοθήκης είναι αι Παρεκβολαί είς τήν Όμήρου Ίλιάδα του Εύσταθίου Άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σε δύο τόμους στη Ρώμη το 1542, η Σύνοψις ιστοριών αρχομένη απο κτίσεως κόσμου και μέχρι της βασιλείας Ισαακίου του Κομνηνού  συλλεγείσα παρά Κύρου Γεωργίου του Κεδρηνού, που εκδόθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας από τον γερμανό φιλόλογο Guilielmus Xylander (1532-1576) και απο τον εκδότη Joannes Oporinus,  το 1566 και το έργο Dell'historia universale dell'origine et imperio de Turchi του M. Francesco Sansovino που τυπώθηκε στη Βενετία από τον τυπογράφο Francesco Rampazetto το 1564.

Ανάμεσα στα βιβλία των συλλογών αυτών υπάρχουν σπάνιες ελληνικές εκδόσεις από τα ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας (Ανδρέα Ιουλιανού, Αντωνίου Βορτόλη, Νικολάου Γλυκύ, Σάντου Πέκωρα), της Μοσχόπολης, του Ιασίου, του Βουκουρεστίου, της Βιέννης (Γεωργίου Βεντόττου, Ελληνική Τυπογραφία Ιωάννου Σνίρερ, Ιω. Βαρθολ. Σβεκίου), της Κωνσταντινούπολης (Πατριαρχικόν Τυπογραφείον), κτλ αλλά και από άλλα διάσημα τυπογραφεία της Ευρώπης, όπως της οικογένειας Didot στο Παρίσι.

Οι Ειδικές Συλλογές είναι καταχωρισμένες και αναζητήσιμες στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Iδρύματος. Ένα μικρό αλλά αξιόλογο τμήμα σπανίων βιβλίων παραμένει προσωρινά εκτός καταλόγου για τεχνικούς λόγους.