Διαδανεισμός

Μέλη της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής

Μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής μπορούν να ζητήσουν διαδανεισμό από όλες τις Βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο Δίκτυο  Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών καθώς και από οργανωμένες Βιβλιοθήκες και Οργανισμούς του εσωτερικού που θα κρίνονται κατά περίπτωση.

Οι χρήστες της Υπηρεσίας συμπληρώνουν υποχρεωτικά την αίτηση διαδανεισμού την οποία αποστέλλουν είτε ηλεκτρονικά στο email phil.ill(at)lib.uoa.gr είτε την υποβάλλουν με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Κεντρικό Γραφείο Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης.

Σε περίπτωση που η αποστολή και παράδοση του υλικού γίνεται με ταχυμεταφορική η υποβολή του αιτήματος γίνεται υποχρεωτικά με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης όπου υποβάλλεται και το αντίστοιχο ποσό της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Η λειτουργία της υπηρεσίας του διαδανεισμού θα ανασταλεί από 05/08/2024 έως και 30/08/2024.

Επικοινωνία

Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής: phil.ill(at)lib.uoa.gr  

Μαρία Λουμπάκη, τηλ. 210 7277416
Νικολέττα Παρασκευοπούλου, τηλ. 210 7277605

Χρήστες άλλων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Οι χρήστες άλλων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - οι οποίες συμμετέχουν στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών - για να δανεισθούν υλικό της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, πρέπει να υποβάλουν αίτημα στην υπηρεσία Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης στην οποία είναι μέλη.