Αναγνωστήρια

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής διαθέτει 3 αναγνωστήρια, 23 ατομικούς χώρους ανάγνωσης και πολλές θέσεις αναγνωστών κατανεμημένες σε όλα τα επίπεδα του κτηρίου. Υπό κανονικές συνθήκες η πρόσβαση των αναγνωστών είναι ελεύθερη στα αναγνωστήρια και σε όλες τις θέσεις ανάγνωσης.

 Από τη Δευτέρα 1/11/21 η ΒΦΣ παρέχει όλες τις υπηρεσίες δια ζώσης, τα αναγνωστήρια και τα βιβλιοστάσια είναι επισκέψιμα από το κοινό.