Εντοπίζω ηλεκτρονικές πηγές και γκρίζα βιβλιογραφία

  • Μπορώ να έχω απομακρυσμένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές με συνδρομή; Όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Εάν είσαι μέλος στο ΕΚΠΑ, και διαθέτεις πανεπιστημιακό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείς να έχεις πρόσβαση και από το σπίτι σου μέσω της εφαρμογής proxy ή vpn. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές βλέπε εδώ.
  • Τι είναι η υπηρεσία ενιαίας αναζήτησης; Αφορά μια μηχανή ενιαίας αναζήτησης μέσω της οποίας μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ταυτόχρονη αναζήτηση σε πλήθος ηλεκτρονικών πηγών. Για τον κατάλογο και τις βάσεις δεδομένων βλέπε εδώ.  
  • Πώς μπορώ να βρω διαδικτυακές πηγές ανθρωπιστικών επιστημών ανοικτής πρόσβασης (χωρίς συνδρομή); Μπορείς να δεις στην ενότητα του ιστοτόπου «Μαθαίνω Πώς» και τα λήμματα:   Διαδικτυακές πηγές ανθρωπιστικών επιστημών (ανά γνωστικό αντικείμενο) & Διαδικτυακές πηγές ανθρωπιστικών επιστημών (γενικές)
  • Τι είναι η Ανοικτή Επιστήμη και η Ανοικτή  Πρόσβαση; Η Ανοικτή Επιστήμη (Open Science) αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην επιστημονική διαδικασία και ένα κίνημα που έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της καθολικής πρόσβασης στην επιστημονική έρευνα και τα ερευνητικά δεδομένα χρησιμοποιώντας ψηφιακή και συνεργατική τεχνολογία. Ως Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access), θεωρείται η ελεύθερη, απεριόριστη πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε όλων των ειδών τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. Για αναλυτικές πληροφορίες, βλέπε εδώ.
  • Τι είναι η γκρίζα βιβλιογραφία; Η γκρίζα βιβλιογραφία αφορά ερευνητικό υλικό το οποίο δε διανέμεται εμπορικά και περιλαμβάνει: μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, τεχνικές αναφορές, πρακτικά/παρουσιάσεις συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, έρευνες, στατιστικά στοιχεία, κυβερνητικά έγγραφα.
  • Μπορώ να έχω πρόσβαση σε διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο ΕΚΠΑ; Για να αναζητήσεις διδακτορικές διατριβές και διπλωματικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο ΕΚΠΑ (από το 2017 και εξής), μπορείς να επισκεφτείς το Ιδρυματικό Αποθετήριο Πέργαμος. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο συχνά υπόκειται σε περιορισμούς. Για παλαιότερες εργασίες και διατριβές σε έντυπη μορφή μπορείς να ψάξεις στον κατάλογο OPAC. 
  • Πώς μπορώ να βρω διαδικτυακές πηγές γκρίζας βιβλιογραφίας ανοικτής πρόσβασης (χωρίς συνδρομή); Μπορείς να δεις στην ενότητα του ιστοτόπου «Μαθαίνω Πώς» και το λήμμα «Γκρίζα βιβλιογραφία ανθρωπιστικών επιστημών (διατριβές, έρευνες, πρακτικά συνεδρίων, κυβερνητικά έγγραφα, κ.ά.)». Για διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο εσωτερικό μπορείς να επισκεφτείς το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.