Πρόεδρος

 • Καθηγητής  Δημήτριος Δρόσος, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής

Μέλη

 • Καθηγήτρια Αγγελική Αλεξοπούλου. Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Επικ. Καθηγήτρια Κολιοπούλου Μαρία. Τμήμα Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Αν. Καθηγητής Παπαθανασίου Ιωάννης. Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 • Καθηγητής Ευριπίδης Γαραντούδης. Τμήμα Φιλολογίας
 • Αν. Καθηγήτρια Μαρία Δασκολιά. Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αν. Καθηγήτρια Βασιλική Κανελλοπούλου. Τμήμα Ψυχολογίας
 • Καθηγήτρια Άννα Καρακατσούλη. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
 • Καθηγήτρια Σοφία Μεργιαλή Σαχά.Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
 • Επ. Καθηγητής Νικόλαος Παναγόπουλος. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Αν. Καθηγητής Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης. Τμήμα Φιλοσοφίας
 • Επ. Καθηγητής Πανανός Φίλιππος Σοφούλης. Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
 • Επ. Καθηγήτρια Μαρία Σπυριδοπούλου. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Επ. Καθηγήτρια Κατερίνα Φλώρου. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Γεράσιμος Τουρκογιάννης. Υπεύθυνος Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής