Όροι και προϋποθέσεις δανεισμού

Σύμφωνα με τον Κανονισμό δανεισμού της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ (15/11/2021) για το δανεισμό υλικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ ισχύουν τα παρακάτω:

  • Στη ΒΚΠ μπορούν να εγγραφούν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ, τα μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού, οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, οι φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής (Erasmus κλπ.).
  • Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού στις βιβλιοθήκες του ιδρύματος θα πρέπει τα μέλη της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (ΒΦΣ) να συμπληρώσουν την Αίτηση εγγραφής μέλους της ΒΦΣ και να την αποστέλλουν μαζί με αρχείο εικόνας της ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk.
  • Κάθε εγγεγραμμένο μέλος των βιβλιοθηκών του ιδρύματος  μπορεί  να δανειστεί με την ακαδημαϊκή ταυτότητα του από τη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής.
  • Ο αριθμός των δανειζόμενων τεκμηρίων από όλες τις βιβλιοθήκες αθροίζεται και η χρονική διάρκεια του δανεισμού αφορά ημερολογιακές ημέρες.
  • Τα τεκμήρια που δανείζονται από τη ΒΦΣ, επιστρέφονται αποκλειστικά στη ΒΦΣ.
  • Για την περάτωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, είναι απαραίτητο να μην οφείλονται από τους φοιτητές βιβλία ή άλλο υλικό στη Βιβλιοθήκη.

Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για την κατάσταση των δανεισμών σας και να παρατείνετε την ημερομηνία επιστροφής τους, ενεργοποιείστε την υπηρεσία ο Λογαριασμός μου στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταλόγου της ΒΚΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες.

Στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής από τον Ιανουάριο 2021 έχουν εγκατασταθεί ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές αυτοεξυπηρέτησης για δανεισμό, επιστροφή και ανανέωση υλικού (βλ. εικόνα, στην ενότητα Ανανέωση δανεισμού).

Ανανέωση δανεισμού

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα ανανέωσης των δανεισμένων τεκμηρίων ανάλογα με την ιδιότητα τους  και την κατηγορία του υλικού που έχουν δανειστεί.

Τα μέλη μπορούν να ανανεώσουν το δανεισμό τους μέσα από την υπηρεσία Ο λογαριασμός μου ή στέλνοντας μήνυμα στην υπηρεσία helpdesk  η χρησιμοποιώντας την συσκευή αυτόματου δανεισμού. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορούν να ζητήσουν ανανέωση του δανεισμένου υλικού προσκομίζοντας το ίδιο το υλικό στο Γραφείο Εξυπηρέτησης στη Βιβλιοθήκη.

Η ανανέωση πραγματοποιείται μόνο από την Βιβλιοθήκη Σχολής στην οποία ανήκουν τα τεκμήρια.

Δεν γίνεται ανανέωση δανεισμού σε βιβλία που επιστρέφονται εκπρόθεσμα.

O ίδιος χρήστης δεν μπορεί να δανειστεί υλικό που υπάρχει σε μοναδικό αντίτυπο πριν περάσουν 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που επιστράφηκε.