Δανείζομαι υλικό

 • Μπορώ να γίνω μέλος της ΒΦΣ και να επωφεληθώ από τις υπηρεσίες της; Για να γίνεις μέλος της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να είσαι ενεργό μέλος του ΕΚΠΑ και να έχεις ακαδημαϊκή ταυτότητα. Για πληροφορίες  σχετικά με θέματα δανεισμού, βλέπε εδώ.
 • Είμαι μέλος της ΒΦΣ. Πώς μπορώ να δανειστώ υλικό από άλλες βιβλιοθήκες; Εάν είσαι μέλος της ΒΦΣ και δεν βρίσκεις το βιβλίο που ψάχνεις στη Βιβλιοθήκη, μπορείς να δανειστείς από όλες τις Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος, προσκομίζοντας την ακαδημαϊκή σου ταυτότητα.
 • Είμαι φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής και δεν έχω παραλάβει ακόμη την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα. Μπορώ να γίνω μέλος της ΒΦΣ; Για να γίνεις μέλος της ΒΦΣ θα πρέπει να έχεις παραλάβει την ακαδημαϊκή σου ταυτότητα σε έντυπη μορφή. Μόλις την αποκτήσεις, μπορείς να συμπληρώσεις την αίτηση εγγραφής μέλους της ΒΦΣ και να την αποστείλεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk.
 • Η ακαδημαϊκή μου ταυτότητα έχει λήξει αλλά δεν έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Συνεχίζω να έχω το δικαίωμα δανεισμού από τη ΒΦΣ; Βεβαίως και συνεχίζεις να έχεις το δικαίωμα δανεισμού, όμως πριν την ορκωμοσία σου οφείλεις να επιστρέψεις όλα τα βιβλία που έχεις δανειστεί από τη Βιβλιοθήκη.
 • Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό βιβλίων και το είδος υλικού που μπορώ να δανειστώ; Ναι, υπάρχει περιορισμός ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη και τη μορφή του υλικού. Για λεπτομέρειες βλέπε την ενότητα Δανεισμός.
 • Είμαι προπτυχιακός φοιτητής παρελθόντων ετών. Μπορώ να δανειστώ διδακτικά συγγράμματα από τη ΒΦΣ; Ναι, μπορείς να δανειστείς μέχρι 2 διδακτικά συγγράμματα Ευδόξου (βιβλία με το πρόθεμα ΔΣ) για διάστημα ενός μήνα με δικαίωμα ανανέωσης.
 • Είμαι προπτυχιακός φοιτητής ξενόγλωσσου Τμήματος. Μπορώ να δανειστώ ξενόγλωσσα διδακτικά συγγράμματα από τη ΒΦΣ; Ναι, ως προπτυχιακός φοιτητής ξενόγλωσσου Τμήματος, μπορείς να δανειστείς μέχρι 7 βιβλία (βιβλία με το πρόθεμα ΞΔΣ) για διάστημα 15 ή 30 ημερών και με δικαίωμα ανανέωσης.
 • Ποιο υλικό δεν δανείζεται; Το μη δανειζόμενο υλικό περιλαμβάνει τις κατηγορίες: α) σπάνιο και πολύτιμο υλικό, β) διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές της Φιλοσοφικής Σχολής, γ) περιοδικά και πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, κλπ.), δ) δίσκοι βινυλίου, ε) CD διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών.
 • Έχω ξεχάσει την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα. Μπορώ να δανειστώ βιβλία από τη Βιβλιοθήκη; Ναι, αρκεί να έχεις μαζί σου την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά σου.
 • Μπορεί να δανειστεί υλικό κάποιος άλλος για λογαριασμό μου; Κάθε μέλος δανείζεται και παραλαμβάνει υλικό για τον εαυτό του. Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και δεν μπορείς να παραλάβεις ο ίδιος τα βιβλία, οφείλεις να ενημερώσεις τη Βιβλιοθήκη για το άτομο που θα παραλάβει τα βιβλία.
 • Έχω τη δυνατότητα κράτησης υλικού; Όχι, προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη η κράτηση υλικού. 
 • Τι γίνεται εάν χάσω ή καταστρέψω βιβλίο που έχω δανειστεί από τη ΒΦΣ; Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής βιβλίου της Βιβλιοθήκης (ολικής ή μερικής), οφείλεις να το αντικαταστήσεις ή να καταβάλεις το κόστος του βιβλίου εφόσον αυτό δεν υπάρχει στο εμπόριο.
 • Μπορώ να δανειστώ και να κάνω χρήση των οπτικοακουστικών μέσων στη Βιβλιοθήκη; Ναι, μπορείς να δανειστείς οπτικοακουστικό υλικό εκτός από τους δίσκους βινυλίου (LP). Επιπλέον, μπορείς να μελετήσεις στην αίθουσα μουσικής μελέτης στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης, να χρησιμοποιήσεις το ηλεκτρικό πιάνο (Clavinova), καθώς και τα ηχοσυστήματα της Βιβλιοθήκης.
 • Πού μπορώ να δω πότε πρέπει να επιστρέψω τα βιβλία που έχω δανειστεί στη Βιβλιοθήκη; Για να μπορείς να ελέγχεις τις ημερομηνίες επιστροφής των βιβλίων που έχεις δανειστεί και να βλέπεις το ιστορικό των δανεισμών σου, έχεις τη δυνατότητα να δημιουργήσεις λογαριασμό στον κατάλογο με βάση τις οδηγίες για την υπηρεσία “Ο Λογαριασμός μου”.
 • Μπορώ να μελετήσω ή να δανειστώ βιβλίο με το πρόθεμα «ΣΒ»; Τα βιβλία με το πρόθεμα «ΣΒ» δηλαδή «Σπάνια Βιβλία», ανήκουν στις ειδικές συλλογές, και δεν δανείζονται. Εφόσον το βιβλίο δεν υπάρχει στο διαδίκτυο σε ψηφιακή μορφή, μπορείς να το ζητήσεις για μελέτη συμπληρώνοντας σχετική αίτηση.
 • Πώς μπορώ να παρατείνω τη διάρκεια δανεισμού των βιβλίων που έχω δανειστεί; Τηρώντας τον κανονισμό δανεισμού, μπορείς να παρατείνεις τη διάρκεια δανεισμού: α) μέσω της υπηρεσίας "Ο λογαριασμός μου", β) τηλεφωνικά (210.727 7605, 7687, 7828), γ) ηλεκτρονικά στο helpdesk, δ) μέσω του Σταθμού Αυτοεξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης (Self Check), ε) μέσω της υπηρεσίας chat “ρώτησε τον βιβλιοθηκονόμο”. 
 • Μπορώ να επιστρέψω τα βιβλία που έχω δανειστεί από τη ΒΦΣ σε άλλη Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ; Όχι, τα βιβλία της ΒΦΣ επιστρέφονται μόνο στη ΒΦΣ.