Εκπαίδευση χρηστών - Πληροφοριακή παιδεία

Προγράμματα εκπαίδευσης

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής διοργανώνει σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας σε φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής αλλά και σε άλλες ομάδες χρηστών κατόπιν συνεννόησης. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον ζητηθεί από τους διδάσκοντες, μπορούν να πραγματοποιηθούν και διαδικτυακά.

Τα σεμινάρια απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής και έχουν στόχο να ενημερώσουν τους φοιτητές για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, να τους καθοδηγήσουν στο ευρύτερο ακαδημαϊκό πληροφοριακό περιβάλλον και να διευκολύνουν την έρευνά τους μέσα από χρήσιμα βιβλιογραφικά εργαλεία αναζήτησης.

Για την καλύτερη οργάνωση των σεμιναρίων, παρακαλούνται οι διδάσκοντες να συμπληρώνουν την Αίτηση για οργάνωση σεμιναρίου.

Εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να βρει κανείς στις ακόλουθες σελίδες:

Αξιολόγηση Σεμιναρίων Πληροφοριακής Παιδείας της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής

Προκειμένου να υπάρχει ανατροφοδότηση από την διοργάνωση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των φοιτητών, συντάχθηκε σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τους εκπαιδευόμενους.

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Σεμιναρίων Πληροφοριακής Παιδείας

Σεμινάρια βιβλιογραφικής εφαρμογής Mendeley

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης για τη βιβλιογραφική εφαρμογή Mendeley, για φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και άλλο προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής. Οι δηλώσεις των σεμιναρίων γίνονται ηλεκτρονικά, μετά την αναγγελία του κάθε σεμιναρίου.

Το Mendeley είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα ένα κοινωνικό δίκτυο ερευνητών, που παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης της βιβλιογραφίας αλλά και διαμοιρασμού βιβλιογραφικών αναφορών και εργασιών ανάμεσα σε ερευνητές. 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εφαρμογή, επισκεφθείτε την ενότητα Μαθαίνω πώς.

Πληροφορίες: Α. Φραντζή,  afrantzi(at)uoa.gr , 210 727 7790.