Ημερήσιος δανεισμός

Δανεισμός για λίγες ώρες, εντός του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

Ο ημερήσιος δανεισμός παρέχεται σε όλους τους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης, οι οποίοι πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε ενεργή ακαδημαϊκή ή αστυνομική ταυτότητα.

Οι επισκέπτες μπορούν να δανεισθούν αυθημερόν έως 5 τεκμήρια, τα οποία θα πρέπει να επιστραφούν στη Βιβλιοθήκη εντός της ημέρας και το αργότερο μισή ώρα πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.