Συλλογές - Δωρεές - Αποκτήματα

Συλλογές

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης απαρτίζεται από τις συλλογές των πρώην Σπουδαστηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής που ενοποιήθηκαν με τη μετεγκατάσταση στο νέο κτήριο. Οι συλλογές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων των ανθρωπιστικών σπουδών, σε πολλές γλώσσες και ποικίλες μορφές υλικού. Η ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, φιλοσοφία, ιστορία και τέχνη αποτελούν βασικούς πυλώνες της συλλογής. Η λατινική γραμματεία, οι ευρωπαϊκές γλώσσες και λογοτεχνίες (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική ισπανική, ρωσσική), η παιδαγωγική επιστήμη και η ψυχολογία καθώς και η μουσική και το θέατρο συμπληρώνουν το ψηφιδωτό μιας εκτεταμένης συλλογής που αγγίζει τα 500.000 τεκμήρια.

Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις (περίπου 20.000 τόμοι), κάποιες του 16ου αιώνα, καθώς και χειρόγραφα. Εκτός από τα έντυπα βιβλία, σημαντική είναι η συλλογή των επιστημονικών περιοδικών (4.038 τίτλοι), μεγάλη η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού (κυρίως μουσικού) και ταχέως αναπτυσσόμενο το ιδρυματικό ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος», με την γκρίζα βιβλιογραφία, ψηφιοποιημένες συλλογές, και άλλη ερευνητική παραγωγή του ιδρύματος. Το υλικό προέρχεται από αγορές, δωρεές και ανταλλαγές στο πλαίσιο συνεργασιών με ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, με σκοπό να υποστηρίζει και να πλαισιώνει την έρευνα και την εκπαίδευση στη Φιλοσοφική Σχολή.

Δωρεές

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής (ΒΦΣ) ενθαρρύνει τη δωρεά προς αυτή κάθε είδους υλικού για τον εμπλουτισμό της συλλογής της καθώς επίσης εξοπλισμού και επίπλων. Η αποδοχή των δωρεών γίνεται συνολικά ή εν μέρει, μετά από αξιολόγηση από τη Βιβλιοθήκη και σύμφωνα με την τυπική διαδικασία του ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το Έντυπο δωρεάς, προκειμένου να παραχωρήσουν το δωρηθέν υλικό σύμφωνα με τους όρους της Βιβλιοθήκης.

Λόγω της αυξημένης ροής δωρεών και της μείωσης του διαθέσιμου χώρου στα υπάρχοντα ράφια της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, το επόμενο χρονικό διάστημα, με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης από 1/6/2023 οι δωρεές που απευθύνονται προς τη Βιβλιοθήκη δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 50 τεκμήρια κατά περίπτωση. Ευελπιστούμε στην κατανόηση του κοινού.