Ιστορικό της Βιβλιοθήκης

Τα πρώτα Σπουδαστήρια της Φιλοσοφικής Σχολής ιδρύθηκαν το 1922 με την μετατροπή σε αυτά των αντίστοιχων Φροντιστηρίων. Επρόκειτο για το Φιλολογικόν, Φιλοσοφικόν και Ιστορικόν-Αρχαιολογικόν Σπουδαστήριον και λειτουργούσαν παράλληλα με την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Με τον οργανισμό του 1932 διαχωρίζεται το Ιστορικόν Σπουδαστήριον από το Αρχαιολογικόν και ιδρύονται δυο επιπλέον, το Σπουδαστήριον Βυζαντιακής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και το  Σπουδαστήριον Γλωσσολογίας. Το Σπουδαστήριον Παιδαγωγικής λειτούργησε για πρώτη φορά ως Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε το 1922 από τον καθηγητή Παιδαγωγικής, Νικόλαο Εξαρχόπουλο, και αρχικά στεγάστηκε στο κτήριο του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με το νόμο πλαίσιο για τη δομή και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. (ν. 1268/82) τα Σπουδαστήρια υπήχθησαν σε Τομείς και Τμήματα. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988, η Φιλοσοφική Σχολή εγκαταστάθηκε σε νέο κτήριο στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όπου λειτούργησαν πλέον εκεί 12 Σπουδαστήρια / Βιβλιοθήκες. Μέχρι πρόσφατα (30/9/2018) η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής αποτελείτο από 16 βιβλιοθήκες που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες 12 ακαδημαϊκών Τμημάτων καθώς επίσης και το Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας και το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας.

Τον Οκτώβριο του 2018 δόθηκε προς χρήση το νεόδμητο κτήριο της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, ένας σύγχρονος χώρος 7.500 τ.μ. παραπλεύρως της Σχολής, συνδεδεμένος με αυτήν μέσω πεζογέφυρας. Η μεταφορά των Σπουδαστηρίων προς το νέο κτήριο της Βιβλιοθήκης και η δημιουργία δυο χώρων αποθήκευσης (Κλειστά Βιβλιοστάσια) στη Φιλοσοφική Σχολή  ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2018.