Κανονισμός

 • Ως “Ειδικές Συλλογές” ορίζονται τα χειρόγραφα, τα παλαιά και σπάνια έντυπα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης, τα οποία έχουν χρονολογία έκδοσης πριν το 1930, καθώς και άλλο υλικό  που για ποικίλους λόγους χρήζει ειδικής μεταχείρισης. Το υλικό αυτό στεγάζεται στην Αίθουσα Ειδικών Συλλογών, στον 2ο όροφο της Βιβλιοθήκης, η οποία είναι κλειστή για το κοινό.
 • Η χρήση των ειδικών συλλογών γίνεται μόνο κατά την πρωινή λειτουργία της Βιβλιοθήκης, 8.30-15.30.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν έως 5 τεκμήρια για μελέτη, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση, τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα.
 • Η αίτηση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση phil(at)lib.uoa.gr, είτε σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Κεντρικής Εξυπηρέτησης. 
 • Εφόσον υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση στην  ψηφιακή μορφή του τεκμηρίου, και δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για τη χρήση του φυσικού τεκμηρίου (κακή/προβληματική σάρωση, μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών του βιβλίου, κτλ), αυτό δεν δίδεται για μελέτη. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου εμφανίζεται συνήθως στην εγγραφή του στον ηλεκτρονικό κατάλογο.
 • Οι επισκέπτες αφού αφήσουν την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο/δίπλωμα οδήγησης στο Γραφείο Εξυπηρέτησης, καλούνται να μελετήσουν το εν λόγω υλικό στο αναγνωστήριο του 2ου ορόφου συνοδευόμενοι από μέλος του προσωπικού της βιβλιοθήκης.
 • Σε περίπτωση αιτήματος μελέτης βιβλίων προ του 1850 και των χειρογράφων στην αίτηση συμπληρώνεται επίσης ο σκοπός της μελέτης και προωθείται στους Υπεύθυνους Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για έγκριση.
 • Οι χρήστες των Ειδικών Συλλογών οφείλουν να επιδεικνύουν την απαιτούμενη προσοχή κατά τo χειρισμό και τη μελέτη του υλικού που παραλαμβάνουν, το οποίο ελέγχεται πριν και μετά τη χρήση του από το αρμόδιο προσωπικό.
 • Δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση και η σάρωση των τεκμηρίων των ειδικών συλλογών. Επιτρέπεται μόνο η φωτογράφηση.
  [5-12-2019]

Οδηγίες για την ορθή χρήση των ειδικών συλλογών

1. Οι αναγνώστες/τριες οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού ως προς τη χρήση του υλικού

2. Οι αναγνώστες/τριες οφείλουν να αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα (τσάντες, σακίδια, πανωφόρια) στις θυρίδες φύλαξης πριν την είσοδό τους στο χώρο μελέτης των ειδικών συλλογών

3. Οι αναγνώστες/τριες επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους μόνον μολύβι, σημειωματάριο, φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή/και φωτογραφική μηχανή

4. Απαγορεύεται η χρήση στυλό ή πεννών, μεταλλικών συνδετήρων ή άλλων αιχμηρών αντικειμένων, αυτοκόλλητων χαρτιών και σημειώσεων επί των τεκμηρίων, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν φθορά ή αλλοίωση στο υλικό.

5. Οι αναγνώστες συνιστάται να αποφεύγουν κατά το δυνατόν το άγγιγμα του τυπωμένου ή εικονογραφημένου μέρους της σελίδας, την πίεση των βιβλίων που φέρουν σφιχτή και δύσκαμπτη βιβλιοδεσία, την τσάκιση και το δίπλωμα των σελίδων.