Πρόσβαση

H Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής  βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη,  στην οδό Νικολάου Πολίτη, δίπλα στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Η πλησιέστερη πύλη εισόδου είναι η πύλη Ζωγράφου.

Μπορεί να φτάσει κανείς:

Με τις λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη Φιλοσοφική Σχολή

608 Γαλάτσι–Ακαδημία–Νεκροταφείο Ζωγράφου (κυκλική)
220 Άνω Ιλίσια-Ακαδημία (κυκλική)
221 Πανεπιστημιούπολη–Ακαδημία (κυκλική)
235 Ζωγράφου–Ακαδημία (κυκλική)
250 Πανεπιστημιούπολη-Στ. Ευαγγελισμού (κυκλική)
Ε90 Πειραιάς–Πανεπιστημιούπολη (σχολική express)

Με αυτοκίνητο από την κεντρική πύλη της πανεπιστημιούπολης (οδός Ούλοφ Πάλμε) όλες τις ώρες και από τις πύλες Καισαριανής και Νεκροταφείου Ζωγράφου τις ώρες 7.00-9.30 και 14.30-17.30.

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει δύο ειδικά οχήματα για τη μεταφορά φοιτητών/ τριών με αναπηρίες από τα σπίτια τους προς τους χώρους φοίτησης και αντίστροφα.

Τα ΑΜΕΑ μπορούν να εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη από το χώρο στάθμευσης ΑΜΕΑ, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Τα ΑΜΕΑ που έρχονται από τη Φιλοσοφική Σχολή, προσωρινά και  μέχρι να λειτουργήσει ο εξωτερικός ανελκυστήρας, μπορούν να απευθύνονται στο θυρωρείο της Σχολής (2ος όροφος), προκειμένου να τους διευκολύνουν να κατεβούν στο υπόγειο με τον ανελκυστήρα και να περάσουν μέσα από το εστιατόριο. Από εκεί η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη γίνεται μέσω της ράμπας, μπαίνοντας στην αυλή αριστερά, και μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ειδικών θέσεων στάθμευσης αλλά και όλων των διευκολύνσεων για ΑΜΕΑ, μπορείτε να απευθύνεστε είτε στην Επιστασία του κτηρίου της Βιβλιοθήκης, τηλ. 210 7277355 είτε στην Επιστασία του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, τηλ. επικοινωνίας 210-7277497, 210-7277498 και στη Μονάδα προσβασιμότητας για φοιτητές με αναπηρία.