Ιδρυματικό Αποθετήριο "Πέργαμος"

Συνδεθείτε στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Πέργαμος

Η πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες Ενιαίας Αναζήτησης, Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βιβλιογραφικών Βάσεων, όσον αφορά σε συνδρομητικό ή επί πληρωμή περιεχόμενο και όχι ανοιχτής πρόσβασης το οποίο είναι εξ ορισμού ελεύθερο, είναι εφικτή μόνο μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε την ενότητα Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές

Ανάρτηση εργασιών στο ιδρυματικό αποθετήριο Πέργαμος (5-11-2021)

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να τηρούν ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΕΚΠΑ, η ενεργοποίηση του οποίου γίνεται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες μετά την έγκριση και βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής τους και, αφού έχουν συμπεριλάβει τις απαραίτητες διορθώσεις που τους υποδείχθηκαν,  πρέπει να αναρτήσουν την εργασία τους στην Πέργαμο.

Οδηγίες

 1. Ο/H φοιτητής/τρια κατεβάζει το έντυπο της Βεβαίωσης/Υπεύθυνης Δήλωσης της Περγάμου από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης.
 2.  Συμπληρώνει το έντυπο, με προσοχή στο πεδίο περιορισμού της πρόσβασης και υπογράφει την Βεβαίωση.
 3.  Στέλνει το αρχείο της Βεβαίωσης σε μορφή .jpeg (φωτογραφίας) στο email του/της υπευθύνου της Περγάμου της Γραμματείας του Τμήματός  του με το κινητό ή όπως αλλιώς μπορεί.
 4. Ο/Η υπεύθυνος της Περγάμου στη Γραμματεία εκτυπώνει τη Βεβαίωση, τη σφραγίζει, την υπογράφει, την φωτογραφίζει και τη στέλνει στον υπεύθυνο Περγάμου της Βιβλιοθήκης, με κοινοποίηση στον/στην ενδιαφερόμενο/η.
 5. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η ανεβάζει την εργασία του στο αποθετήριο Πέργαμος, χρησιμοποιώντας τους ιδρυματικούς κωδικούς του/της.
 6. Οποιαδήποτε αλλαγή υπάρξει στην κατάσταση της εργασίας στην Πέργαμο, θα λάβει ο  ενδιαφερόμενος/η αυτοματοποιημένο μήνυμα, στο οποίο δεν μπορεί να απαντήσει.

Πρακτικές συμβουλές για την ανάρτηση

 • Η τριμελής επιτροπή  πάντα να φαίνεται και στο αρχείο της εργασίας και στην φόρμα της Περγάμου
 • Όποιος περιορισμός δηλώνεται  στην αίτηση, ο ίδιος να δηλώνεται και στην ανάρτηση
 • Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ κεφαλαία γράμματα σε ονοματεπώνυμο, λέξεις κλειδιά, τίτλο κτλ.
 • Το αρχείο να είναι σε μορφή PDF.
 • Η Βιβλιοθήκη παροτρύνει τους φοιτητές να διαθέτουν τις εργασίες τους με καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης.

 Καλή επιτυχία!