Γενικά

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου το 2001 δημιουργήθηκε η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, υπό το συντονισμό της οποίας λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα (30/9/2018) 16 Σπουδαστήρια/ Βιβλιοθήκες. Η ενοποιημένη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής  λειτουργεί από την 14η Ιανουαρίου 2019 σε νέο κτήριο.

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ - 2022

Η Έκθεση με τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ για το έτος 2022 είναι διαθέσιμη δωρεάν και μπορείτε να την κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) απευθείας από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3Nde0D0

Ετήσιες εκθέσεις της ΒΦΣ

Κάθε χρόνο  συντάσσεται η έκθεση πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, που αναφέρεται σε όλες τις δράσεις της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του έτους, από 1/1 έως 31/12.

Οι εκθέσεις εγκρίνονται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης και αναρτώνται στην παρούσα ενότητα.

Ετήσια έκθεση ΒΦΣ 2019

Ετήσια έκθεση ΒΦΣ 2020

Ετήσια έκθεση ΒΦΣ 2021

Ετήσια έκθεση ΒΦΣ 2022