Αρχαιογνωστικές πηγές (Πρόγραμμα BAAG)

Πρόκειται για βάσεις αρχαιογνωστικού περιεχομένου, η συνδρομή στις οποίες χρηματοδοτήθηκε από το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής "BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece" (BAAG), κατόπιν συνεννόησης με τη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής.

Loeb Classical Library

Η πρόσβαση για τη βιβλιογραφική βάση LOEB Classical Library αφορά το έτος 2023 και είναι διαθέσιμη από τη διεύθυνση: https://www.loebclassics.com/

Πρόκειται για μια διασυνδεδεμένη, πλήρως αναζητήσιμη και διαρκώς εμπλουτιζόμενη εικονική βιβλιοθήκη κειμένων της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας με μεταφράσεις στην αγγλική γλώσσα.

Η σειρά Loeb Classical Library είναι μια ιδιαίτερα αξιόλογη σειρά κειμένων και αγγλικών μεταφράσεων, η οποία δίνει πρόσβαση σε όλη την αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία, την επική και λυρική ποίηση, την τραγωδία και  την κωμωδία, την ιστορία, τη φιλοσοφία και τη ρητορική, την ιατρική και τα μαθηματικά, τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς που μελέτησαν την ειδωλολατρική  γραμματεία.

Εν ολίγοις, στη σειρά εκπροσωπείται όλη η κλασική παράδοση, με ενημερωμένα κείμενα και ακριβείς και έγκυρες αγγλικές μεταφράσεις,  επαρκείς εισαγωγές,  κριτικά και επεξηγηματικά σχόλια καθώς και επιλεγμένες βιβλιογραφίες. Περισσότερες πληροφορίες για την ιστορική αυτή σειρά, δείτε στο άρθρο G.H.R. Horsley, One hundred years of the Loeb Classical Library.

Trismegistos. An interdisciplinary portal of the ancient world

Η πρόσβαση για τη βάση δεδομένων Trismegistos, αφορά το έτος 2023 και είναι διαθέσιμη από τη διεύθυνση:  https://www.trismegistos.org/

Η διεπιστημονική βάση δεδομένων Trismegistos, χρησιμοποιεί ως πηγές τα χειρόγραφα του αρχαίου και πρώιμου μεσαιωνικού κόσμου, γραμμένα σε επιγραφές, όστρακα, παπύρους, ξύλινες πινακίδες, περγαμηνές, κ.ά.

Στόχος της βάσης είναι η αξιοποίηση όλων των πληροφοριών από κείμενα της αρχαιότητας και της πρώιμης μεσαιωνικής περιόδου (800 π.Χ. - 800 μ.Χ.) σε διάφορες γλώσσες (Greek, Latin, Demotic, Coptic, Akkadian, Punic, Celtoiberic, Venetic, Old English), καθώς και ο εμπλουτισμός των δέκα αρχαιογνωστικών βάσεων δεδομένων που έχει δημιουργήσει.