Υπεύθυνος Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

Τουρκογιάννης Γεράσιμος, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο 210-7277949, email: (gtourkog(at)uoa.gr )

Γραφεία

 • Γραφείο Γραμματείας, Προσκτήσεων  και Οικονομικής Διαχείρισης
      Υπεύθυνη: Αναγνωστοπούλου Ελένη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο 210-7277905, email: (elanag(at)uoa.gr )
 • Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης
      Υπεύθυνη: Παρασκευοπούλου Νικολέττα, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο 210-7277796, email: (nparaske(at)uoa.gr )
 • Γραφείο Επεξεργασίας Υλικού
      Υπεύθυνος: Βγόντζας Μιχάλης, TE Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210-7277791, email:   (mvgontzas(at)uoa.gr)

Προσωπικό Βιβλιοθήκης

 • Ακριβοπούλου Σοφία, ΠΕ Διοικητικός. Τηλέφωνο: 210-7277842, email: (sakrivop(at)uoa.gr )
 • Αναγνωστοπούλου Ελένη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210-7277905, email: (elanag(at)uoa.gr )
 • Αργυρίου Λουκάς, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο:  210-7277578, email: (largyrio(at)uoa.gr
 • Βγόντζας Μιχάλης, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210-7277791, email: (mvgontzas(at)uoa.gr )
 • Δελλή Σταματία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210-7277472, email: (sdelli(at)uoa.gr )
 • Διακάτος Βασίλης, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210-7277306, email: (vdiakat(at)uoa.gr )
 • Ζούπα Ζωή, Ε.Τ.Ε.Π. Τηλέφωνο: 210-7277777, email: (zzoupa(at)uoa.gr )
 • Κανακάκη Σταυρούλα, Ε.Τ.Ε.Π. Τηλέφωνο: 210-7277695, email:(stkanakaki(at)uoa.gr)
 • Καρασούλη Μαρία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210-7277689, email: (mkarasouli(at)arch.uoa.gr )
 • Κρητικού Άννα, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210-7277942, email: (akritik(at)uoa.gr )
 • Λουμπάκη Μαρία, Ε.Τ.Ε.Π. Τηλέφωνο: 210-7277416, email: (mloumpak(at)uoa.gr )
 • Μάρκου Δήμητρα, TE Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210-7277931, email: (markoudim(at)uoa.gr )
 • Ξανθοπούλου Κυριακή, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210-7277785, email: (kksantho(at)uoa.gr)
 • Παπαδοπούλου Κυριακή, Ε.Τ.Ε.Π. Τηλέφωνο: 210- 7277736, email: (kpapadop(at)uoa.gr )
 • Πατάκας Αγαπητός, ΔΕ Διοικητικός. Τηλέφωνο:210-7277565, email: (apatakas(at)uoa.gr )
 • Ρουγγέρης Γεώργιος, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210- 7277943, email: (grouggeris(at)uoa.gr )
 • Σιαπέρας Λάμπρος, Ε.Τ.Ε.Π. Τηλέφωνο: 210- 7277582, email: (lasiap(at)uoa.gr )
 • Σπυριδάκη Άννα, TΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210- 7277959, email: (aspirid(at)uoa.gr )
 • Σωτηριάδου Μαρία, Ε.Τ.Ε.Π. Τηλέφωνο: 210-7277939, email: (msotiria(at)uoa.gr )
 • Τσαλατσάνη Βιργινία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210-7277789, email: (vtsalats(at)uoa.gr )
 • Τσομπάνη Ελένη, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210-7277933, email: (etsopan(at)uoa.gr )
 • Φραντζή Αργυρώ, Ε.Τ.Ε.Π. Τηλέφωνο: 210-7277790, email:(afrantzi(at)uoa.gr)
 • Χρηστίδη Μαρία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος. Τηλέφωνο: 210-7277577, email: (mchristidi(at)uoa.gr )