Επόπτης κτηρίου Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής

Αν. Καθηγήτρια Ευδοκία Μπαλάση. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Αναπληρωτής επόπτη

Επ. Καθηγητής Ιάκωβος Σταϊνχάουερ. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τεχνικό προσωπικό

  • Βλάμης Χρήστος. Τηλέφωνο: 210-7277636, email: (chvlam@uoa.gr)
  • Κολέζας Ανδρέας. Τηλέφωνο: 210-7277354, email: (kolezasand@typa.uoa.gr)
  • Πέππας Γεώργιος. Τηλέφωνο: 210-7277829, email: (geopep@uoa.gr)
  • Σταυρόπουλος Σπυρίδων. Τηλέφωνο: 210-7277727, email: (sstavrop@uoa.gr)
  • Σωτηρόπουλος Δημήτριος. Τηλέφωνο:210-7277355, email: (dimsotirop@uoa.gr)