Ωράρια και στοιχεία επικοινωνίας

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής

  • Διεύθυνση:Οδός Νικολάου Πολίτη - Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15772
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7605. Δανεισμός: 210 727 7605, 7828, 7687. Διαδανεισμός: 210 727 7844, 7416. Γραμματεία: 210 727 7905. Πέργαμος: 210 727 7578. Εύδοξος: 210 727 7931
  • FAX:-
  • Ωράριο:Δευτέρα-Παρασκευή: 8.30 - 18.00. Υπηρεσία chat: Δευτέρα-Παρασκευή 8.30 - 15.30
  • Email:phil(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    desktop,book,signal

Ωράρια: