Παραγγελία άρθρων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υποστηρίζει κεντρικά την Υπηρεσία Παραγγελίας Άρθρων από περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται για την Παραγγελία Άρθρων με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Όσον αφορά στις παραγγελίες του εσωτερικού, πραγματοποιούνται μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του ΕΔΕΤΒ, ενώ για το εξωτερικό το ΕΚΤ συνεργάζεται με Βιβλιοθήκες του Εξωτερικού, όπως η British Library Document Supply Center (BLDSC) και η SUBITO (Γερμανικές Βιβλιοθήκες).

Όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικό αίτημα παραγγελίας άρθρων.

Περισσότερες πληροφορίες.