Περιήγηση στη Βιβλιοθήκη

Η συλλογή της βιβλιοθήκης εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα του κτηρίου, και παντού υπάρχουν επίσης θέσεις ανάγνωσης. Δυο υπόγειοι χώροι, δυο στο ισόγειο και  τρεις όροφοι-εξώστες φιλοξενούν την κύρια συλλογή, ενώ στην Αίθουσα Παλαιού και Σπανίου Υλικού πρόκειται να τοποθετηθούν σύντομα τα σπάνια βιβλία.

Τα περιοδικά, η γκρίζα βιβλιογραφία (διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές) και οι αρχικές ταξινομικές κατηγορίες του συστήματος Dewey βρίσκονται στους υπόγειους χώρους και ανεβαίνοντας τα επίπεδα του κτηρίου ακολουθούν όλες οι λοιπές κατηγορίες, για να ολοκληρωθεί η συλλογή στο τρίτο εξώστη.