Διαδανεισμός

Διαδανεισμός

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία Διαδανεισμού βιβλίου, θα πρέπει να απευθυνθείτε αυτοπροσώπως (με πιστοποίηση ταυτότητας) στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής. Όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό χρήστη. Η διαμόρφωση του τελικού κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί για την παράδοση της κάθε παραγγελίας.

Όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής μπορούν να κάνουν αίτημα Διαδανεισμού, αφού συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση (.doc) (.pdf)  στο κεντρικό Γραφείο Εξυπηρέτησης στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης. Μέσω της υπηρεσίας αυτής οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν δανεισμό από βιβλιοθήκες άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και από άλλες βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες