Διαδανεισμός

Διαδανεισμός

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία Διαδανεισμού Βιβλίου, θα πρέπει να απευθυνθείτε αυτοπροσώπως (με πιστοποίηση ταυτότητας) σε μια από τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό χρήστη. Η διαμόρφωση του τελικού κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί για την παράδοση της κάθε παραγγελίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοθήκες-Σπουδαστήρια που διενεργούν Διαδανεισμό Βιβλίων

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία Διαδανεισμού, θα πρέπει να απευθυνθείτε αυτοπροσώπως (με πιστοποίηση ταυτότητας) σε ένα από τα παρακάτω Σπουδαστήρια της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής που συμμετέχουν στο Δίκτυο.