Διαδανεισμός

Μέσω της υπηρεσίας Διαδανεισμού τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να ζητήσουν δανεισμό από βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών ( εκτός του ΕΚΠΑ)

Το υλικό που δανείζεται υπόκειται στον κανονισμό δανεισμού της προμηθεύτριας βιβλιοθήκης.

Η παραλαβή και επιστροφή των βιβλίων μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο ή να επιλεγεί η αποστολή με ταχυμεταφορέα. Στην δεύτερη περίπτωση όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ενδιαφερόμενο. Η διαμόρφωση του κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί.

Τα αιτήματα για διαδανεισμό βιβλίων που αφορούν υλικό που δεν υπάρχει στις συλλογές των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, υποβάλλονται στο κεντρικό Γραφείο Εξυπηρέτησης στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης με έντυπη αίτηση (.doc)  ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση phil.ill@lib.uoa.gr (όταν δεν απαιτείται καταβολή ποσού).

Αίτηση διαδανεισμού (.doc)

Επικοινωνία

Υπηρεσία Διαδανεισμού ΒΦΣ: phil.ill@lib.uoa.gr

Μαρία Λουμπάκη, τηλ. 210.727 7416

Ειρήνη Ρέππα, τηλ. 210.727 7844.

Περισσότερες πληροφορίες