Διαδανεισμός

Μέσω της υπηρεσίας Διαδανεισμού τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να ζητήσουν δανεισμό από άλλες βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ και από βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών.

Το υλικό που δανείζεται υπόκειται στον κανονισμό δανεισμού της προμηθεύτριας βιβλιοθήκης.

Η παραλαβή και επιστροφή των βιβλίων μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο ή να επιλεγεί η αποστολή με ταχυμεταφορέα. Στην δεύτερη περίπτωση όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ενδιαφερόμενο. Η διαμόρφωση του κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί.

Τα αιτήματα για διαδανεισμό βιβλίων που αφορούν υλικό που δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, υποβάλλονται στο κεντρικό Γραφείο Εξυπηρέτησης στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης με έντυπη αίτηση (.doc) (.pdf) ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση phil.ill@lib.uoa.gr (όταν δεν απαιτείται καταβολή ποσού).

Αίτηση διαδανεισμού (.doc) (.pdf)

Επικοινωνία

Υπηρεσία Διαδανεισμού ΒΦΣ: phil.ill@lib.uoa.gr

Μαρία Λουμπάκη, τηλ. 210.727 7416

Ειρήνη Ρέππα, τηλ. 210.727 7844.

Περισσότερες πληροφορίες