Διαδανεισμός

Μέσω της υπηρεσίας Διαδανεισμού τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να ζητήσουν δανεισμό από βιβλιοθήκες άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και από άλλες βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ.


Το υλικό που δανείζεται υπόκειται στον κανονισμό δανεισμού της προμηθεύτριας βιβλιοθήκης.


Η παραλαβή και επιστροφή των βιβλίων μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο ή να επιλεγεί η αποστολή με ταχυμεταφορέα. Στην δεύτερη περίπτωση όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ενδιαφερόμενο. Η διαμόρφωση του κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί


Τα αιτήματα υποβάλλονται στο κεντρικό Γραφείο Εξυπηρέτησης στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης με έντυπη αίτηση (.doc) (.pdf) ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση phil.ill@lib.uoa.gr (όταν δεν απαιτείται καταβολή αντιτύπου).

Αίτηση διαδανεισμού (.doc) (.pdf)

Περισσότερες πληροφορίες