Κανονισμός χρήσης της Βιβλιοθήκης

Κανονισμός χρήσης της βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής εξυπηρετεί κυρίως τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, μπορεί να χρησιμοποιείται όμως από το ευρύτερο κοινό.      

1.    Κατά την είσοδο των χρηστών στο κτήριο και μέχρι την αποχώρησή τους, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των προσωπικών αντικειμένων σε ειδικές θυρίδες, με δική τους ευθύνη.

2.    Τα ΑμΕΑ, οι έγκυοι και οι υπερήλικες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

3.    Η χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/93, Ν. 4487/2017 και σχετικές διεθνείς συμβάσεις). Τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης παρέχονται για προσωπική μελέτη και δεν επιτρέπεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωση του υλικού, καθώς και η εμπορική χρήση τους.

4.    Τα συστήματα υπολογιστών και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία, με τρόπο που να μην επιβαρύνει τις εγκαταστάσεις ή να παρεμποδίζει τη χρήση από άλλους.

5.    Μετά την χρήση, το υλικό τοποθετείται στα τρόλει του ορόφου προέλευσης. Σε περίπτωση που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν τα βιβλία τις επόμενες μέρες, πρέπει να τοποθετούνται στα ειδικά έπιπλα στο αναγνωστήριο του 1ου και 2ου ορόφου, από όπου και αν διαβάζονται.

6.    Ο ημερήσιος δανεισμός πραγματοποιείται μέχρι μία ώρα πριν από το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης και η επιστροφή του υλικού μισή ώρα πριν, αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση ακαδημαϊκής ταυτότητας, κάρτας Βιβλιοθήκης, ή άλλου δημοσίου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία.

7.    Η τήρηση της ησυχίας, ο σεβασμός στους άλλους αναγνώστες, η αθόρυβη λειτουργία κινητών τηλεφώνων και λοιπών συσκευών επικοινωνίας, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις καλής λειτουργίας 8.    Η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, η αποφυγή κάθε είδους φθορών στα τεκμήρια (π.χ. τσάκισμα φύλλων, υπογράμμιση, κτλ), καθώς και η ορθολογική χρήση των υλικοτεχνικών υποδομών (Η/Υ, έπιπλα, κτλ) είναι υποχρέωση όλων.

9.      Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Η εύρυθμη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης προϋποθέτει τη συνεργασία όλων.

Σύντομος κανονισμός της Βιβλιοθήκης