Πανοραμική άποψη του κτηρίου της ΒΦΣ
Η είσοδος, που κοσμείται με το γλυπτό Νίκη του καλλιτέχνη Νεκτάριου Κοντοβράκη
Προθάλαμος της ΒΦΣ
Άποψη του εσωτερικού χώρου
Το κεντρικό γραφείο εξυπηρέτησης
Άποψη του εσωτερικού χώρου της ΒΦΣ
Άποψη του εσωτερικού χώρου
Άποψη βιβλιοστασίου της ΒΦΣ
Άποψη του αναγνωστηρίου στον 1ο όροφο
Αίθουσα μουσικής μελέτης
Κυλιόμενα βιβλιοστάσια περιοδικών (υπόγειο)
Αίθουσα Ειδικών Συλλογών