Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

  • Σοφία Ακριβοπούλου, sakrivop@uoa.gr
  • Βασίλειος Διακάτος, vdiakat@uoa.gr
  • Ζωή Ζούπα, zzoupa@uoa.gr (ΕΤΕΠ, Τμήμα Φιλολογίας, μερική απασχόληση στη ΒΦΣ)
  • Κυριακή Παπαδοπούλου, kpapadop@phil.uoa.gr (ΕΤΕΠ, Τμήμα Φιλολογίας, μερική απασχόληση στη ΒΦΣ)
  • Νικολέτα Παρασκευοπούλου, nparaske@uoa.gr
  • Αγαπητός Πατάκας, apatakas@uoa.gr
  • Γεώργιος Ρουγγέρης, grouggeris@uoa.gr
  • Αργυρώ Φραντζή, afrantzi@uoa.gr
  • Μαρία Χρηστίδη, mchristidi@uoa.gr