Ημερήσιος δανεισμός

Δανεισμός για λίγες ώρες, εντός του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

Ο ημερήσιος δανεισμός παρέχεται στα μέλη της Βιβλιοθήκης και στους εξωτερικούς χρήστες κατόπιν αίτησης στην ηλεκτρονική φόρμα Αίτησης ημερήσιου δανεισμού και μελέτης.

Όταν οι ενδιαφερόμενοι λάβουν ειδοποίηση από τη Βιβλιοθήκη - τότε και μόνον τότε - προσέρχονται  για την παραλαβή των τεκμηρίων που ζήτησαν, προσκομίζοντας την ακαδημαϊκή ή αστυνομική ταυτότητα.

Εφόσον επιθυμούν να μελετήσουν το υλικό στο αναγνωστήριο, καθοδηγούνται από το προσωπικό στο χώρο μελέτης.