Επόπτης κτηρίου Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής

Ευδοκία Μπαλάση, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ebalassi@gs.uoa.gr

Αναπληρωτής επόπτη

Γεώργιος Λάμπος, Διοικητικό προσωπικό, glabos@uoa.gr

Τεχνικό προσωπικό

  • Χρήστος Βλάμης, chvlam@uoa.gr
  • Ανδρέας Κολέζας, kolezasand@typa.uoa.gr
  • Γεώργιος Πέππας, geopep@uoa.gr
  • Σπυρίδων Σταυρόπουλος, sstavrop@uoa.gr
  • Δημήτριος Σωτηρόπουλος