Εκπαίδευση χρηστών - Πληροφοριακή παιδεία

Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για πρωτοετείς φοιτητές

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής διοργανώνει ωριαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: "Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης" για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής καθ' όλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

Μέσα από επίδειξη, πρακτική εξάσκηση και υποδειγματικές αναζητήσεις στα ράφια και το διαδίκτυο το εξειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης παρουσιάζει στους φοιτητές τις βασικές υπηρεσίες και τις συλλογές της Βιβλιοθήκης. Μετά το πρόγραμμα, πραγματοποιείται ξενάγηση στο χώρο, για όσες και όσους ενδιαφέρονται.

Τα τμήματα δεν υπερβαίνουν τα 25 άτομα και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους φορητό υπολογιστή, για την περίπτωση που χρειασθεί.

Η συμμετοχή γίνεται με ηλεκτρονική δήλωση σε μια από τις παρακάτω ημερομηνίες:

Σεμινάρια βιβλιογραφικής εφαρμογής Mendeley

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης για τη βιβλιογραφική εφαρμογή Mendeley, για φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και άλλο προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής. Οι δηλώσεις των σεμιναρίων γίνονται ηλεκτρονικά, μετά την αναγγελία του κάθε σεμιναρίου.

Το Mendeley είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα ένα κοινωνικό δίκτυο ερευνητών, που παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης της βιβλιογραφίας αλλά και διαμοιρασμού βιβλιογραφικών αναφορών και εργασιών ανάμεσα σε ερευνητές. 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εφαρμογή, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΒΚΠ του ιδρύματος.

Πληροφορίες: Α. Φραντζή,  afrantzi(at)uoa.gr , 210 727 7790, Ρ. Καρυπίδου, ukaripd(at)uoa.gr, 210 727 7843