Εκπαίδευση χρηστών

Προγράμματα εκπαίδευσης - Πληροφοριακή παιδεία

Λόγω της μεταφοράς των Σπουδαστηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής και της ενοποίησής τους στη νέα Βιβλιοθήκη της  Σχολής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βιβλιοθήκης θα  ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο 2019-20.

Σεμινάρια βιβλιογραφικής εφαρμογής Mendeley

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης για τη βιβλιογραφική εφαρμογή Mendeley, για φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και άλλο προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής. Οι δηλώσεις των σεμιναρίων γίνονται ηλεκτρονικά, μετά την αναγγελία του κάθε σεμιναρίου.

Το Mendeley είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα ένα κοινωνικό δίκτυο ερευνητών, που παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης της βιβλιογραφίας αλλά και διαμοιρασμού βιβλιογραφικών αναφορών και εργασιών ανάμεσα σε ερευνητές. 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εφαρμογή και τις προνομιακές άδειες χρήσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΒΚΠ του ιδρύματος.

Πληροφορίες: Α. Φραντζή,  afrantzi(at)uoa.gr , 210 727 7790, Ρ. Καρυπίδου, ukaripd(at)uoa.gr, 210 727 7843