Εκπαίδευση χρηστών - Πληροφοριακή παιδεία

Προγράμματα εκπαίδευσης

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής διοργανώνει σεμινάρια και επιδείξεις των υπηρεσιών της σε φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής και σε άλλες ομάδες χρηστών κατόπιν συνεννόησης. Τα σεμινάρια απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους νεοεισαχθέντες φοιτητές του Α' εξαμήνου και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.  Εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ μπορούν βεβαίως να πραγματοποιηθούν μετά από κατάλληλη συνεννόηση.

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού τα προγράμματα εκπαίδευσης πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, εφόσον ζητηθούν από τους διδάσκοντες.

Εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση των υπηρεσιών βιβλιοθήκης μπορεί να βρει κανείς στις ακόλουθες σελίδες:

Αξιολόγηση Σεμιναρίων Πληροφοριακής Παιδείας της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής

Προκειμένου να υπάρχει ανατροφοδότηση από την διοργάνωση των σεμιναρίων εκπαίδευσης των φοιτητών, συντάχθηκε σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τους εκπαιδευόμενους.

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Σεμιναρίων Πληροφοριακής Παιδείας

Σεμινάρια βιβλιογραφικής εφαρμογής Mendeley (προσωρινή αναστολή του προγράμματος λόγω πανδημίας)

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης για τη βιβλιογραφική εφαρμογή Mendeley, για φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και άλλο προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής. Οι δηλώσεις των σεμιναρίων γίνονται ηλεκτρονικά, μετά την αναγγελία του κάθε σεμιναρίου.

Το Mendeley είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα ένα κοινωνικό δίκτυο ερευνητών, που παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης της βιβλιογραφίας αλλά και διαμοιρασμού βιβλιογραφικών αναφορών και εργασιών ανάμεσα σε ερευνητές. 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εφαρμογή, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΒΚΠ του ιδρύματος.

Πληροφορίες: Α. Φραντζή,  afrantzi(at)uoa.gr , 210 727 7790.