Εκπαίδευση χρηστών - Πληροφοριακή παιδεία

Προγράμματα εκπαίδευσης

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής διοργανώνει σεμινάρια και επιδείξεις των υπηρεσιών της σε φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής και σε άλλες ομάδες χρηστών κατόπιν συνεννόησης.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (ακαδ. έτος 2020-21) τα προγράμματα εκπαίδευσης δια ζώσης ανεστάλησαν και πραγματοποιούνται μόνο διαδικτυακά, εφόσον ζητηθούν.

Εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση των υπηρεσιών βιβλιοθήκης μπορεί να βρει κανείς στις ακόλουθες σελίδες:

Σεμινάρια βιβλιογραφικής εφαρμογής Mendeley (προσωρινή αναστολή του προγράμματος λόγω πανδημίας)

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης για τη βιβλιογραφική εφαρμογή Mendeley, για φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και άλλο προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής. Οι δηλώσεις των σεμιναρίων γίνονται ηλεκτρονικά, μετά την αναγγελία του κάθε σεμιναρίου.

Το Mendeley είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα ένα κοινωνικό δίκτυο ερευνητών, που παρέχει τη δυνατότητα οργάνωσης της βιβλιογραφίας αλλά και διαμοιρασμού βιβλιογραφικών αναφορών και εργασιών ανάμεσα σε ερευνητές. 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εφαρμογή, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΒΚΠ του ιδρύματος.

Πληροφορίες: Α. Φραντζή,  afrantzi(at)uoa.gr , 210 727 7790, Ρ. Καρυπίδου, ukaripd(at)uoa.gr, 210 727 7843