ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Νέο κτήριο Βιβλιοθήκης. Φωτογραφία: Ν. Μπάκα
Νέο κτήριο Βιβλιοθήκης. Φωτογραφία: Ν. Μπάκα

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής

Σπουδαστήριο Λαογραφίας. Φωτογραφία: Ν. Μπάκα

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής αποτελείται από 16 Σπουδαστήρια/ Βιβλιοθήκες.
Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου το 2005 δημιουργήθηκε η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής, υπό το συντονισμό της οποίας λειτουργούν τα Σπουδαστήρια/ Βιβλιοθήκες, μέχρις ότου γίνει η μετεγκατάστασή της στο νέο κτήριο. 

Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης

 1. Ελένη Καραμαλέγκου, Καθηγήτρια, Κοσμήτωρ Φιλοσοφικής Σχολής, Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης
 2. Ευριπίδης Γαραντούδης, Τμήμα Φιλολογίας
 3. Παναγιώτης Βαλαβάνης,Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
 4. Ευαγγελία Μαραγγιανού, Τμ. Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας
 5. Χρυσούλα Λασκαράτου,Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 6. Φρειδερίκη Ταμπάκη-Ιωνά, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 7. Αναστασία Αντωνοπούλου, Τμήμα Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας
 8. Γεράσιμος Ζώρας, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 9. Δημήτριος Δρόσος, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 10. Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
 11. Ιωάννης Παπαθανασίου, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 12. Πανανός Φίλιππος Σοφούλης, Τμήμα Σλαβικών Σπουδών
 13. Άννα Παγοροπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας
 14. Γεράσιμος Τουρκογιάννης, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Υπεύθυνος Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής
 15. Αργυρώ Φραντζή, Τμήμα Φιλολογίας, Υπεύθυνος Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής

Ιστορικό της Βιβλιοθήκης

Τα πρώτα Σπουδαστήρια της Φιλοσοφικής Σχολής ιδρύθηκαν το 1922 με την μετατροπή σε αυτά των αντίστοιχων Φροντιστηρίων. Επρόκειτο για το Φιλολογικόν, Φιλοσοφικόν και Ιστορικόν-Αρχαιολογικόν Σπουδαστήριον και λειτουργούσαν παράλληλα με την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Με τον οργανισμό του 1932 διαχωρίζεται το Ιστορικόν Σπουδαστήριον από το Αρχαιολογικόν και ιδρύονται δυο επιπλέον, το Σπουδαστήριον Βυζαντιακής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και το  Σπουδαστήριον Γλωσσολογίας.

Με το νόμο πλαίσιο για τη δομή και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. (ν. 1268/82) τα Σπουδαστήρια υπήχθησαν σε Τομείς και Τμήματα. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988, η Φιλοσοφική Σχολή εγκαταστάθηκε σε νέο κτήριο στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όπου λειτούργησαν πλέον εκεί  12 Σπουδαστήρια/ Βιβλιοθήκες.

Σήμερα η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής αποτελείται από 16 βιβλιοθήκες και εξυπηρετεί τις ανάγκες 12 ακαδημαϊκών Τμημάτων. Στη Φιλοσοφική ανήκει επίσης το Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας και το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας.

Νέο κτήριο Βιβλιοθήκης. Φωτογραφία: Ν. Μπάκα
Νέο κτήριο Βιβλιοθήκης. Φωτογραφία: Ν. Μπάκα