Δανεισμός

Η υπηρεσία του Δανεισμού έχει ανασταλεί προσωρινά, μέχρις ότου λειτουργήσει πλήρως η νέα Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής.