Δανεισμός

Αίτηση δανεισμού με παραγγελία (λόγω πανδημίας) (9/11/2020)

Σύμφωνα με την αρχική απόφαση της Συγκλήτου (Αρ. Πρωτ.: 28743/29-5-2020, ΑΔΑ ΨΙ9246ΨΖ2Ν-14Δ) και από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής  λειτουργεί προσωρινά μόνο για δανεισμό,  διαδανεισμό και επιστροφή βιβλίων κατόπιν ειδοποίησης. 

Ο δανεισμός γίνεται κατόπιν αίτησης στην ηλεκτρονική φόρμα Αίτησης δανεισμού.

Όροι και προϋποθέσεις δανεισμού

Σύμφωνα με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (συνεδρίαση  13-2-2019)  για το δανεισμό υλικού ισχύουν τα παρακάτω:

  • Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής
  • Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την Αίτηση εγγραφής μέλους της Βιβλιοθήκης  και να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα ή  κάρτας βιβλιοθήκης. Η Αίτηση μπορεί να σταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση phil.circulation(at)lib.uoa.gr.
Προπτυχιακοί φοιτητές

(+Erasmus) και από ανταλλαγές

3 βιβλία για 7 ημέρες -  Ανανέωση για 7 ημέρες

Διδακτικά συγγράμματα «Εύδοξος» (ΔΣ)

2 βιβλία για 30 ημέρες – Ανανέωση για 30 ημέρες

Ξένα διδακτικά συγγράμματα  (ΞΔΣ)
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

7 βιβλία για 15 ημέρες - Ανανέωση για 15 ημέρες

7 βιβλία για 30 ημέρες - Ανανέωση για 30 ημέρες

Μεταπτυχιακοί φοιτητές
(+Erasmus)                                     Υποψήφιοι διδάκτορες               Μεταδιδάκτορες

5 βιβλία για 15 ημέρες - Ανανέωση για 15 ημέρες

Μέλη ΔΕΠ - ΕΕΠ - ΕΔΙΠ - Ακαδ. υπότροφοι 

Ομότιμοι-Επισκέπτες καθηγητές

7 βιβλία για 30 ημέρες  - Ανανέωση για 15 ημέρες

Διοικητικό προσωπικό – ΕΤΕΠ

5 βιβλία για 15 ημέρες - Ανανέωση για 15 ημέρες

Φοιτητές και μέλη άλλων Τμημάτων ΕΚΠΑ και άλλων ΑΕΙ    

Με Διαδανεισμό βιβλιοθηκών

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων Ευδόξου πατήστε εδώ

Ενημερώνομαι για τους δανεισμούς μου από τη βιβλιοθήκη

Εάν έχετε δικαίωμα δανεισμού, ενεργοποιείστε την υπηρεσία ο Λογαριασμός μου στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταλόγου της ΒΚΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες.

Σύντομος κανονισμός Βιβλιοθήκης (27/3/2019)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα δανεισμού, τους όρους και προϋποθέσεις, τις ανανεώσεις δανεισμού κτλ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση phil.circulation(at)lib.uoa.gr.

Αίτηση εγγραφής μέλους της Βιβλιοθήκης / Library membership application