Δανεισμός

Για πληροφορίες σχετικά με το δανεισμό προπτυχιακών φοιτητών συμβουλευθείτε τις ιστοσελίδες των επιμέρους βιβλιοθηκών/σπουδαστηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής.

Όροι και προϋποθέσεις δανεισμού μελών ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών

Σύμφωνα με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (συνεδρίαση  12-2-2013)  για το δανεισμό υλικού από τις βιβλιοθήκες Φιλοσοφικής Σχολής ισχύουν τα παρακάτω:

Ο δανεισμός πρέπει να γίνεται πάντοτε ηλεκτρονικά για όλες τις κατηγορίες χρηστών.

  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι διδάσκοντες όλης της Σχολής μπορούν να δανείζονται από τις βιβλιοθήκες/σπουδαστήρια όλων των Τμημάτων και Τομέων της Σχολής.
  • Προϋπόθεση δανεισμού είναι η προσκόμιση είτε της κάρτας/ταυτότητας βιβλιοθήκης του Τμήματος του κάθε χρήστη είτε της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) των μεταπτυχιακών φοιτητών.
  • Κάθε χρήστης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος μόνο μία φορά και μόνο σε βιβλιοθήκη του Τμήματος ή Τομέα όπου ανήκει.
  • Ο συνολικός ανώτατος αριθμός ανά χρήστη ορίστηκε στα 5 τεκμήρια (αντίτυπα βιβλίων, CD κλπ.), ανεξαρτήτως του αν τα τεκμήρια αυτά προέρχονται από μία ή περισσότερες βιβλιοθήκες.
  • Ο ανώτατος χρόνος δανεισμού ορίζεται στις δεκατέσσερις ημέρες. Ανανέωση θα γίνεται μόνο εφόσον υπάρχουν άλλα διαθέσιμα τεκμήρια.

Για τα καθυστερημένα τεκμήρια θα εφαρμόζονται οι κανόνες δανεισμού που ισχύουν σε κάθε βιβλιοθήκη.

Για το δανεισμό προπτυχιακών φοιτητών και άλλων κατηγοριών χρηστών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κάθε Σπουδαστηρίου/Βιβλιοθήκης.

Για το Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων Ευδόξου πατήστε εδώ