Όροι και προϋποθέσεις δανεισμού

Όροι και προϋποθέσεις δανεισμού (15/11/2021)

Πίνακας με τις κατηγορίες δανειζομένων και τα δικαιώματα δανεισμού

Σύμφωνα με την απόφαση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ (Ανακοίνωση   9/11/2021) για το δανεισμό υλικού των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ ισχύουν τα παρακάτω:

 • Στη ΒΚΠ μπορούν να εγγραφούν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ
    1) Τα μέλη του Διδακτικού, Ερευνητικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού.
    2) Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες.
    3) Οι φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής (Erasmus κλπ.).
 • Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού στις βιβλιοθήκες του ιδρύματος θα πρέπει τα μέλη της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (ΒΦΣ) να συμπληρώσουν την Αίτηση εγγραφής μέλους της ΒΦΣ και να την αποστέλλουν μαζί με αρχείο εικόνας της ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk.
 • Κάθε εγγεγραμμένο μέλος των βιβλιοθηκών του ιδρύματος  μπορεί  να δανειστεί με την ακαδημαϊκή ταυτότητα του από τη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής.
 • Ο αριθμός των δανειζόμενων τεκμηρίων από όλες τις βιβλιοθήκες αθροίζεται και η χρονική διάρκεια του δανεισμού αφορά ημερολογιακές ημέρες.
 • Τα τεκμήρια που δανείζονται από τη ΒΦΣ, επιστρέφονται αποκλειστικά στη ΒΦΣ.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις δανεισμού στη ΒΚΠ, δείτε τον Ενιαίο Κανονισμό Δανεισμού ΒΚΠ ΕΚΠΑ (15/11/2021)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων Ευδόξου πατήστε εδώ

Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για την κατάσταση των δανεισμών σας, ενεργοποιείστε την υπηρεσία ο Λογαριασμός μου στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταλόγου της ΒΚΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες.

Για τις υπενθυμίσεις επιστροφής βιβλίων και τις ενδεχόμενες κυρώσεις από εκπρόθεσμο δανεισμό, παρακαλούμε δείτε τη σχετική ενότητα.

Στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής από τον Ιανουάριο 2021 έχουν εγκατασταθεί ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές αυτοεξυπηρέτησης για δανεισμό, επιστροφή και ανανέωση υλικού (βλ. εικόνα, στην ενότητα Ανανέωση δανεισμού). Οι χρήστες μπορούν να εξυπηρετούνται μόνοι τους εκεί, εκτός αν εμφανισθεί στην οθόνη οιοδήποτε μήνυμα να απευθυνθούν στο προσωπικό του Γραφείου Εξυπηρέτησης.

Κατηγορίες και δικαιώματα δανειζομένων

Προπτυχιακοί φοιτητές5 βιβλία για 5 ημέρες -  Ανανέωση για 5 ημέρες

     Erasmus και από ανταλλαγές

5 βιβλία για 5 ημέρες -  Ανανέωση για 5 ημέρες

     Διδακτικά συγγράμματα
    «Εύδοξος» (ΔΣ)

2 βιβλία για 30 ημέρες – Ανανέωση για 30 ημέρες

     Ξένα διδακτικά συγγράμματα
     (ΞΔΣ)
    
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

7 βιβλία για 15 ημέρες - Ανανέωση για 15 ημέρες

7 βιβλία για 30 ημέρες - Ανανέωση για 30 ημέρες

Μεταπτυχιακοί φοιτητές
(+Erasmus)                                 Υποψήφιοι διδάκτορες               Μεταδιδάκτορες

5 βιβλία για 10 ημέρες - Ανανέωση για 10 ημέρες

Μέλη ΔΕΠ - ΕΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ - Ακαδ. υπότροφοι 

7 βιβλία για 30 ημέρες  - 2 ανανεώσεις για 15 ημέρες η καθεμιά

Διοικητικό προσωπικό

5 βιβλία για 10 ημέρες - Ανανέωση για 10 ημέρες

Φοιτητές και μέλη άλλων ΑΕΙ    

Με Διαδανεισμό βιβλιοθηκών, βλ. ιστότοπο

Ανανέωση δανεισμού

Συσκευή αυτόματου δανεισμού και επιστροφής βιβλίων στη ΒΦΣ

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα ανανέωσης των δανεισμένων τεκμηρίων ανάλογα με την ιδιότητα τους  και την κατηγορία του υλικού που έχουν δανειστεί.

Το κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει ανανέωση του δανεισμένου υλικού από τη ΒΦΣ την ημέρα της επιστροφής του στο helpdesk στην ιστοσελίδα είτε προσκομίζοντας το ίδιο το υλικό στη Βιβλιοθήκη.

Στη ΒΦΣ υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού, επιστροφής και ανανέωσης υλικού σε ειδικές αυτόματες συσκευές (βλ. εικόνα).

Η ανανέωση πραγματοποιείται μόνο από την Βιβλιοθήκη Σχολής στην οποία ανήκουν τα τεκμήρια.

Δεν γίνεται ανανέωση δανεισμού σε βιβλία που επιστρέφονται εκπρόθεσμα.

O ίδιος χρήστης δεν μπορεί να δανειστεί υλικό που υπάρχει σε μοναδικό αντίτυπο πριν περάσουν 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που επιστράφηκε.