Δανεισμός

Για πληροφορίες σχετικά με θέματα δανεισμού, τους όρους και προϋποθέσεις, τις ανανεώσεις δανεισμού κτλ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση phil.circulation(at)lib.uoa.gr.

Όροι και προϋποθέσεις δανεισμού

Σύμφωνα με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (συνεδρίαση  13-2-2019)  για το δανεισμό υλικού ισχύουν τα παρακάτω:

  • Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής
  • Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την Αίτηση εγγραφής μέλους της Βιβλιοθήκης  και να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα ή  κάρτας βιβλιοθήκης. Η Αίτηση μπορεί να σταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση phil.circulation(at)lib.uoa.gr, και με fax στο τηλέφωνο 2107277931.

Αίτηση δανεισμού και ημερήσιου δανεισμού με παραγγελία (λόγω πανδημίας) (29/5/2020)

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου (Αρ. Πρωτ.: 28743/29-5-2020, ΑΔΑ ΨΙ9246ΨΖ2Ν-14Δ) από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής θα λειτουργεί προσωρινά μόνο για δανεισμό, ημερήσιο δανεισμό, διαδανεισμό και επιστροφή συγγραμμάτων Ευδόξου. 

Ο δανεισμός γίνεται κατόπιν αίτησης στην ηλεκτρονική φόρμα Αίτησης δανεισμού.

Ο ημερήσιος δανεισμός γίνεται κατόπιν αίτησης στην ηλεκτρονική φόρμα Αίτησης ημερήσιου δανεισμού.(2/7/20)

Προπτυχιακοί φοιτητές

(+Erasmus) και από ανταλλαγές

3 βιβλία για 7 ημέρες -  Ανανέωση για 7 ημέρες

Διδακτικά συγγράμματα «Εύδοξος» (ΔΣ)

2 βιβλία για 30 ημέρες – Ανανέωση για 30 ημέρες

Ξένα διδακτικά συγγράμματα  (ΞΔΣ)
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

7 βιβλία για 15 ημέρες - Ανανέωση για 15 ημέρες

7 βιβλία για 30 ημέρες - Ανανέωση για 30 ημέρες

Μεταπτυχιακοί φοιτητές
(+Erasmus)                                     Υποψήφιοι διδάκτορες               Μεταδιδάκτορες

5 βιβλία για 15 ημέρες - Ανανέωση για 15 ημέρες

Μέλη ΔΕΠ - ΕΕΠ - ΕΔΙΠ - Ακαδ. υπότροφοι 

Ομότιμοι-Επισκέπτες καθηγητές

7 βιβλία για 30 ημέρες  - Ανανέωση για 15 ημέρες

Διοικητικό προσωπικό – ΕΤΕΠ

5 βιβλία για 15 ημέρες - Ανανέωση για 15 ημέρες

Φοιτητές και μέλη άλλων Τμημάτων ΕΚΠΑ και άλλων ΑΕΙ    

Με Διαδανεισμό βιβλιοθηκών

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων Ευδόξου πατήστε εδώ

Σύντομος κανονισμός Βιβλιοθήκης (27/3/2019)

Αίτηση εγγραφής μέλους της Βιβλιοθήκης/Library membership application