Γραφείο Γραμματείας, Προσκτήσεων και Οικονομικής Διαχείρισης

  • Ελένη Αναγνωστοπούλου, elanag@uoa.gr
  • Λουκάς Αργυρίου, largyrio@uoa.gr
  • Δήμητρα Μάρκου, markoudim@uoa.gr
  • Κυριακή Ξανθοπούλου, kksantho@uoa.gr
  • Στέφανος Σταμάτης, sstamatis@uoa.gr