Ωράρια και στοιχεία επικοινωνίας

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής

  • Διεύθυνση:Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15772
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7605. Για ανανεώσεις δανεισμού 210 727 7605, 7828, 7687. Γραμματεία: 210 727 7905, 7931
  • FAX:(+30) 210 727 7931
  • Ωράριο:Δευτέρα - Παρασκευή: 08.30 -15.30. Υπηρεσία chat: Δευτέρα-Παρασκευή 9.00 - 15.00.
  • Email:phil(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    desktop,book,signal

Ωράρια: