Ηλεκτρονικός Κατάλογος ( OPAC) - Ενιαία αναζήτηση

Ηλεκτρονικός Κατάλογος (OPAC)

Μέσω του Καταλόγου δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης του υλικού της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ με τη χρήση βιβλιογραφικών πληροφοριών, όπως: συγγραφέας, τίτλος, έκδοση .

Ηλεκτρονικός Κατάλογος ΒΚΠ

Η πρόσβαση είναι διαδικτυακή και ελεύθερη, δηλαδή από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκεται κανείς είτε στη βιβλιοθήκη είτε αλλού.

OPAC: Online Public Access Catalogue (Ανοιχτός Κατάλογος ∆ημόσιας Πρόσβασης)

Συμβουλές για τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο ΒΚΠ

Ενιαία αναζήτηση ΒΚΠ

Μηχανή Ενιαίας Αναζήτησης της ΒΚΠ

H Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ, διαθέτει την υπηρεσία Summon Discovery Service του οίκου ProQuest για να παρέχει ενιαία αναζήτηση στις ηλεκτρονικές πηγές που προσφέρει.

Συνδεθείτε στην Ενιαία Αναζήτηση.

Πρόκειται για  ενιαία (ταυτόχρονη αλλά όχι ομόσπονδη σε πραγματικό χρόνο) αναζήτηση σε ένα πλήθος ηλεκτρονικών διαδικτυακών πηγών, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

Στα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί ο χρήστης να επέμβει με μια σειρά από φίλτρα και εργαλεία, όπως επίσης και να επεκτείνει την αναζήτησή του και εκτός των συλλογών στις οποίες παρέχεται πρόσβαση.