Αναγνωστήρια

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής διαθέτει 3 αναγνωστήρια, 23 ατομικούς χώρους ανάγνωσης και πολλές θέσεις αναγνωστών κατανεμημένες σε όλα τα επίπεδα του κτηρίου. Υπό κανονικές συνθήκες η πρόσβαση των αναγνωστών είναι ελεύθερη στα αναγνωστήρια και σε όλες τις θέσεις ανάγνωσης.

Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, κατά διαστήματα δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία επισκεπτών στη Βιβλιοθήκη για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2476/Β/10-6-2021), και το άρθρο 22 της Δ1α/Γ.Π. οικ. 69543/31.10.2020 (Β 4810) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη λειτουργία βιβλιοθηκών, με τη λειτουργία των αναγνωστηρίων εντός αυτών, και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας, δυο αναγνωστήρια της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής θα λειτουργούν εναλλάξ για το κοινό από την Τετάρτη 16/6/21 με ωράριο 9.30-15.30. Η πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν επιτρέπεται προς το παρόν.

Για κράτηση βιβλίων και θέσης ανάγνωσης για τρεις ώρες, συμπληρώστε την Αίτηση ημερήσιου δανεισμού και μελέτης.