Αναγνωστήρια και θέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής διαθέτει 3 αναγνωστήρια, 23 ατομικούς χώρους ανάγνωσης και πολλές θέσεις αναγνωστών κατανεμημένες σε όλα τα επίπεδα του κτηρίου. Υπό κανονικές συνθήκες η πρόσβαση των αναγνωστών είναι ελεύθερη στα αναγνωστήρια και σε όλες τις θέσεις ανάγνωσης. Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, κατά διαστήματα δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία επισκεπτών στη Βιβλιοθήκη για λόγους υγιεινής και ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ, 2/11/2020 αρ. φύλλου 4829 τχ. 2ο) και την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης (3-11-20), αναστέλλεται για το επόμενο διάστημα η λειτουργία των αναγνωστηρίων και όλες οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών παρέχονται από απόσταση.