Λειτουργία της Βιβλιοθήκης σε συνθήκες πανδημίας κορωνοϊού (10/11/2020)

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (Αρ. Πρωτ.: 28743/29-5-2020, (ΑΔΑ ΨΙ9246ΨΖ2Ν-14Δ) από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής είναι ανοικτή για το κοινό και εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής. Η λειτουργία της ρυθμίζεται από τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, τον Ανανεωμένο Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ (15/10/2020) και τις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης (3/11/20 και 9/11/20).

Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης υπόκειται στις έως τώρα οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις σχετικές εγκυκλίους περί τήρησης όλων των μέτρων προστασίας. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους και για τους επισκέπτες όπως και η ελάχιστη απόσταση των δυο μέτρων μεταξύ των παρευρισκομένων.  Όλα τα βιβλία που επιστρέφονται τίθενται σε απομόνωση για τρεις (3) ημέρες.

Αναλυτικές οδηγίες

  1. Ο δανεισμός γίνεται κατόπιν αίτησης στην ηλεκτρονική φόρμα Αίτησης δανεισμού.
  2. Η παραλαβή των βιβλίων γίνεται μόνον μετά από ειδοποίηση της Βιβλιοθήκης με  email. Ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση λόγω της απομόνωσης των βιβλίων.
  3. Η επιστροφή των βιβλίων γίνεται στο κεντρικό γραφείο εξυπηρέτησης, ενώ η παραλαβή βιβλίων στο αναγνωστήριο του ισογείου.
  4. Στο χώρο εισέρχονται έως 10 χρήστες ταυτόχρονα, τηρώντας πάντα ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 2 μέτρων και με χρονικό όριο παραμονής έως 15 λεπτά.
  5. Δεν επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση στα αναγνωστήρια και στα βιβλιοστάσια.
  6. Η παραγγελία άρθρου από άλλες βιβλιοθήκες γίνεται με συμπλήρωση της ειδικής φόρμας . Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον ιστότοπο.
  7. Ο διαδανεισμός βιβλίων γίνεται με αίτηση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τον ιστότοπο.
  8. Η Βιβλιοθήκη εξακολουθεί να εξυπηρετεί το κοινό τηλεφωνικά, μέσω  email, μέσω της υπηρεσίας  (live chat) Ρώτησε τον Βιβλιοθηκονόμο, καθώς και του ιστοτόπου της για τις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της.