Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης

 1. Αχιλλεύς Χαλδαιάκης, Καθηγητής, Κοσμήτωρ Φιλοσοφικής Σχολής, Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης
 2. Ευριπίδης Γαραντούδης, Τμήμα Φιλολογίας
 3. Σοφία Μεργιαλή,Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
 4. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Τμήμα Φιλοσοφίας
 5. Μαρία Δασκολιά, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. Νικόλαος Παναγόπουλος, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 7. Ελένη Τατσοπούλου, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 8. Αναστασία Αντωνοπούλου, Τμήμα Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας
 9. Ρουμπίνη Δημοπούλου, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 10. Αγγελική Αλεξοπούλου, Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 11. Γεωργία Βαρζελιώτη, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
 12. Ιωάννης Παπαθανασίου, Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 13. Πανανός Φίλιππος Σοφούλης, Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
 14. Βασιλική Κανελλοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας
 15. Γεράσιμος Τουρκογιάννης, Υπεύθυνος Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής
 16. Αργυρώ Φραντζή, Τμήμα Φιλολογίας, Υπεύθυνη Λειτουργίας Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής