Υπηρεσία δανεισμού και ημερήσιου δανεισμού της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
17.06.2020
Borrowing.jpg

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής από 01/06/2020 παρέχει δυνατότητα δανεισμού στα μέλη της και από 17/06/2020 εξυπηρετεί με ημερήσιο δανεισμό και τους εξωτερικούς χρήστες.
Τα αιτήματα υποβάλλονται μέσω ξεχωριστής ηλεκτρονικής φόρμας  Αίτηση δανεισμού και Αίτηση ημερήσιου δανεισμού και η παραλαβή γίνεται μόνο κατόπιν ενημέρωσης από τη βιβλιοθήκη.