Περιορισμένη λειτουργία βιβλιοθηκών Φιλοσοφικής Σχολής για το μήνα Σεπτέμβριο

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
02.08.2018

Με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, λόγω της επικείμενης μεταφοράς σε νέο κτήριο, οι βιβλιοθήκες της  Σχολής το μήνα Σεπτέμβριο (03/09/2018 έως και 28/09/2018) θα λειτουργούν για την εξυπηρέτηση του κοινού τις ώρες 12.00-14.00.

Δυνατότητα δανεισμού βιβλίων θα υπάρχει, με την προϋπόθεση τα βιβλία τα οποία δανείζονται οι αναγνώστες, να τα επιστρέφουν την ημέρα του δανεισμού.

Θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση λειτουργίας των βιβλιοθηκών για το μήνα Οκτώβριο.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για την αναστάτωση που προκαλείται.

Ανακοίνωση της Κοσμητείας.