Λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (3-11-2020)

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
03.11.2020
Borrowing.jpg

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ, 2/11/2020 αρ. φύλλου 4829 τχ. 2ο) και την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης (3-11-20), αναστέλλεται για το επόμενο διάστημα η λειτουργία των αναγνωστηρίων και όλες οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών παρέχονται από απόσταση.

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής προσφέρει τη δυνατότητα δανεισμού στα μέλη της και  εξυπηρετεί με ημερήσιο δανεισμό και τους εξωτερικούς χρήστες. Η αίτηση εγγραφής μέλους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, τα αιτήματα δανεισμού υποβάλλονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας,  Αίτησης δανεισμού και Αίτησης ημερήσιου δανεισμού,  και η παραλαβή των βιβλίων γίνεται μόνο κατόπιν ειδοποίησης από τη Βιβλιοθήκη.
Προσοχή: η αίτηση ημερήσιου δανεισμού έχει αλλάξει.

Για όλες τις άλλες υπηρεσίες που εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης.