Λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (10-11-2020)

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
10.11.2020
BFS_ex_apostaseos-site.jpg

Μετά την επιβολή του γενικού απαγορευτικού, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 6/11/2020 τχ.2ο αρ. φύλλου 4899) και την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης (9/11/2020) περιορίζονται μέχρι 30/11/2020 οι υπηρεσίες δια ζώσης εξυπηρέτησης κοινού στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής και παρέχονται  στα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής για επείγουσες ανάγκες. Αναστέλλεται ο ημερήσιος δανεισμός υλικού και προσφέρονται ως επί το πλείστον ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα τον ιστοτόπου της.

Η αίτηση εγγραφής μέλους στη Βιβλιοθήκη αποστέλλεται ηλεκτρονικά και τα αιτήματα δανεισμού υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας (Αίτησης δανεισμού).  Η παραλαβή των βιβλίων γίνεται μόνο κατόπιν ειδοποίησης από τη Βιβλιοθήκη, το αργότερο μέχρι ώρα 15.30 καθημερινά, και εφόσον εξασφαλίζονται συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του κοινού και των εργαζομένων.

Για τις υπηρεσίες που εξακολουθούν να λειτουργούν για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης.