Λειτουργία αναγνωστηρίου Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής από 20/10/2020

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
18.10.2020
DSC01002.JPG

Σύμφωνα με τον ανανεωμένο Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών Σχολών του ΕΚΠΑ με βάση την ΚΥΑ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020, την υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκύκλιο, και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας, η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής θα είναι ανοικτή για το κοινό από την Τρίτη 20/10/20 με ωράριο 8.30-16.30.

Ο δανεισμός και ο ημερήσιος δανεισμός γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος (βλ. ιστότοπο).  Ο ημερήσιος δανεισμός περιλαμβάνει είτε τη χρήση των βιβλίων εκτός είτε εντός της βιβλιοθήκης, δηλαδή μελέτη στο αναγνωστήριο.  Η είσοδος στο αναγνωστήριο για μελέτη γίνεται ανά δίωρο, με όριο 20 ατόμων, σύμφωνα με το ακόλουθο ωράριο :   9.30-11.30, 11.30-13.30, 13.30-15.30

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν μόνον τα βιβλία που έχουν παραγγείλει μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης και τα επιστρέφουν οι ίδιοι στο τρόλεϊ του Κεντρικού Γραφείου εξυπηρέτησης, για να τεθούν σε απομόνωση 3 ημερών.  Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των επισκεπτών στα βιβλιοστάσια. Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής θα διαθέσει επίσης  10  ηλεκτρονικούς υπολογιστές για χρήση του κοινού, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης (βλ. ιστότοπο),  σύμφωνα με το ακόλουθο ωράριο: 9.30-11.3013.30-15.30. Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το προσωπικό και από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης

Λόγω της υποχρέωσης για εξ αποστάσεως εργασία και της πρόσφατης μείωσης του προσωπικού της Βιβλιοθήκης ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων για την απρόσκοπτη λειτουργία της Βιβλιοθήκης κατά το προσεχές διάστημα.