Λειτουργία αναγνωστηρίου Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής από 16/6/2021

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
15.06.2021
DSC01003.JPG

Σύμφωνα με τον ανανεωμένο Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών Σχολών του ΕΚΠΑ με βάση την ΚΥΑ (ΦΕΚ 2476/Β/10-6-2021), και σύμφωνα με το άρθρο 22 της Δ1α/Γ.Π. οικ. 69543/31.10.2020 (Β 4810) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη λειτουργία βιβλιοθηκών, με τη λειτουργία των αναγνωστηρίων εντός αυτών, και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας, η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής θα λειτουργεί τα αναγνωστήρια από την Τετάρτη 16/6/21 με ωράριο 9.30-15.30.

Ο δανεισμός και ο ημερήσιος δανεισμός γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος (βλ. ιστότοπο) και η παραλαβή των βιβλίων γίνεται καθημερινά 8.30-16.00.  Ο ημερήσιος δανεισμός περιλαμβάνει είτε τη χρήση των βιβλίων εκτός είτε εντός της βιβλιοθήκης, δηλαδή μελέτη στο αναγνωστήριο.  Η είσοδος στα αναγνωστήρια για μελέτη γίνεται ανά τρίωρο εναλλάξ, με όριο 20 ατόμων (ισόγειο) και 30 ατόμων (πρώτο όροφο), σύμφωνα με το ακόλουθο ωράριο :  9.30-12.30 και 12.30-15.30

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν μόνον μία θέση ανάγνωσης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους και μόνον τα βιβλία που έχουν παραγγείλει μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, τα οποία, όταν ολοκληρώσουν τη μελέτη,  τα επιστρέφουν οι ίδιοι στις συσκευές αυτόματης επιστροφής βιβλίων, για να τεθούν σε απομόνωση 3 ημερών.   Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των επισκεπτών στα βιβλιοστάσια. Οι ανελκυστήρες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον από ΑμεΑ, ηλικιωμένους ή πάσχοντες.

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από το προσωπικό και από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης καθώς και η χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο στο χώρο. Επίσης οι χρήστες των αναγνωστηρίων, εφόσον είναι υπόχρεοι σε covid self test, θα πρέπει να επιδεικνύουν το έγγραφο σε περίπτωση που τους ζητηθεί.