Ηλεκτρονική διακίνηση Βεβαίωσης Περγάμου - Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
01.04.2020
Apothetirio.JPG

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών αναστολής λειτουργίας των ΑΕΙ εξαιτίας της πανδημίας, οι διαδικασίες Περγάμου τροποποιήθηκαν προσωρινά, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι  ως προς την διακίνηση της έντυπης βεβαίωσης  μεταξύ Γραμματείας και Βιβλιοθήκης. 

Μετά από συνεννόηση της Βιβλιοθήκης με όλες τις  γραμματείες  της Φιλοσοφικής Σχολής η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

  1. Ο/H φοιτητής/τρια κατεβάζει το έντυπο της Βεβαίωσης/Υπεύθυνης Δήλωσης της Περγάμου από τον ιστότοπο του Τμήματός του ή από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης ή ζητάει να του το στείλει η Γραμματεία του με email.

  2. Συμπληρώνει τα σχετικά στοιχεία που του ζητούνται και υπογράφει την Βεβαίωση.

  3. Στέλνει το αρχείο της Βεβαίωσης σε μορφή .jpeg (φωτογραφίας) στο email του/της υπευθύνου της Περγάμου της Γραμματείας του Τμήματός  του με το κινητό ή όπως αλλιώς μπορεί.

  4. Ο/Η υπεύθυνος της Περγάμου στη Γραμματεία εκτυπώνει τη Βεβαίωση, τη σφραγίζει και  την υπογράφει.

  5. Ο/Η υπεύθυνος της Περγάμου στη Γραμματεία φωτογραφίζει την υπογεγραμμένη  Βεβαίωση και τη στέλνει στον υπεύθυνο της Περγάμου της Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής.

  6. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η  ανεβάζει την εργασία του στο αποθετήριο Πέργαμος. Η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης παραμένει η ίδια, όπως και πριν τα έκτακτα μέτρα, και δεν απαιτείται η επιστροφή της υπογεγραμμένης έντυπης Βεβαίωσης στη Γραμματεία.

Η Βιβλιοθήκη θα διεκπεραιώσει τις Βεβαιώσεις κατάλληλα, όταν αρθούν τα έκτακτα μέτρα.

Έντυπο βεβαίωσης (.doc), (.pdf)

Σημειώνεται επίσης ότι η κατάθεση έντυπης διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, όπου απαιτείται, μπορεί προσωρινά να γίνεται  στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, προκειμένου να σταλεί στη Βιβλιοθήκη μετά την άρση των έκτακτων μέτρων.

Βλ. Οδηγίες κατάθεσης διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Πέργαμος και στην Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής