Εύδοξος - Επιστροφές διδακτικών συγγραμμάτων

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
12.11.2021
eudoxuslogo__2_.png

Τα συγγράμματα του Ευδόξου τα οποία οι φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής οφείλουν να επιστρέψουν, θα πρέπει να παραδίδονται αποκλειστικά στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής.

Γραφείο Διδακτικών Συγγραμμάτων "Εύδοξος"
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης ΕΚΠΑ