Εσφαλμένη τοποθεσία Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής στην εφαρμογή Google maps

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
23.12.2019

Ενημερώνουμε το κοινό ότι στην εφαρμογή Google maps η τοποθεσία της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής  είναι εσφαλμένη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γίνονται εντατικές προσπάθειες από τη Βιβλιοθήκη και το κέντρο Δικτύου του ΕΚΠΑ για τη διόρθωση. 

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τους χάρτες του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης στην ενότητα Πρόσβαση.